Onderwijs

TutorBabbel projectTutorBabbelproject

Eerste masterstudenten Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde) van de Universiteit Gent geven tijdens de schooltijd ondersteuning aan leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar bij het ‘leren leren’.


Sinds september 2008 startte Sabrina Vandevelde het TutorBabbelproject op binnen het kader van haar doctoraatsonderzoek. Dit project wordt tot op heden verdergezet. Studenten uit eerste master Pedagogiek en onderwijskunde begeleiden via student tutoring kansarme autochtone/allochtone leerlingen leerlingen uit de derde graad van de basisschool rond zelfregulerend leren en dit tijdens de schooltijd. Het project loopt een volledig semester. Er worden doelstellingen geformuleerd voor vier groepen actoren (leerlingen, masterstudenten, leraren, ouders). De studenten worden voorbereid en ondersteund vanuit het opleidingsonderdeel Zorg, Coaching en Begeleiding. Dit project is mede gefinancierd door het Departement Onderwijs en Vorming.

"Het tutorBabbelproject is echt leuk. Iedereen is hard aan het werk begonnen op de eerste dag. De tutors helpen ons om onze presentatie voor te bereiden. De tutors zijn studenten van de universiteit. We werken in kleine groepjes met 1 student. Er is een verschil tussen het project van 5 en 6 ML. Het zesde doet het TutorBabbelproject al voor het tweede keer. In het eerste jaar , leer je meestal je huiswerk plannen, mindmap herkennen en maken natuurlijk. We leren zoveel bij. Het is echt zo leuk. Hoera!!!" (klasblog)

 

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen sessie

Studenten in de derde bachelor en het schakelprogramma Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde) participeren aan een voorleesproject waarin praktijk- en onderzoekservaring samen komen.

 

Studenten worden ondersteund in het opzetten van effectieve interactieve voorleessessies in het eerste en tweede leerjaar van Vlaamse basisscholen. Deze voorleessessies dienen als basis voor het opstellen van een onderzoekspaper, waarin ze hun eigen voorleesactiviteit en de input van de kinderen tijdens het lezen van dichtbij gaan analyseren (aan de hand van transcripties en coderingen) en vervolgens op een wetenschappelijk correcte manier leren rapporteren. Op die manier combineert de opdracht het werken met kinderen in de onderwijspraktijk met het zelfstandig doorlopen van een wetenschappelijk onderzoeksproces.

 

 

 

 

De rol van evalueren, toetsen en assessment in het onderwijsBreed evalueren

Tweede bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen krijgen de kans om in contact te komen met de concrete onderwijspraktijk. 

 

Studenten worden uitgedaagd om zich vanuit diverse standpunten te verdiepen in de rol, het belang en de plaats van evaluatie, toetsen en assessment in het onderwijs. Door zelf bij verschillende stakeholders data (kwalitatief en kwantitatief) te verzamelen en te verwerken, bouwen ze eigen ervaring op met toetsing in het onderwijs. Zo gingen de studenten zowel met klasleerkrachten als de zorgondersteuner van Vlaamse scholen in gesprek. Deze data brachten ze in verbinding met kwantitatief verzamelde data (begrijpende leestest, leesvaardigheidstest, achtergrondvragenlijst en vragenlijst inzake leesstrategiegebruik) bij leerlingen in de derde graad lager onderwijs. Vanuit deze ervaring en wetenschappelijke literatuur, worden ze aangestuurd op een brede reflectie waarin ze de verschillende standpunten samenbrengen.

"Het was een enorm leuke ervaring om eens in de praktijk een kijkje te nemen. We zien heel vaak de theorie rond onderwijs en daar blijft het bij. In deze oefening daarentegen, konden we wat we gezien hadden in de les, ook toetsen aan de praktijk, iets wat voor ons toch wel een hele toffe ervaring was." (2de bachelor student Pedagogische Wetenschappen)