Sabrina Vandevelde

Voormalig lid verbonden aan de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.             

 

Student tutoring zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren

Student tutoring

 

 

Hoewel het belang van zelfregulerend leren zowel in onderzoek als in de praktijk benadrukt wordt, blijft de aandacht binnen hedendaags onderzoek voornamelijk gericht op het secundair en hoger onderwijs. Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer onderzoek rond zelfregulerend leren bij lagere schoolkinderen, focus ik binnen mijn doctoraatsonderzoek op het lager onderwijs. Een eerste doel binnen mijn doctoraat was om een vragenlijst te ontwikkelen en te valideren om het zelfregulerend gedrag van lagere schoolkinderen in kaart te brengen (CP-SRLI) alsook het uitwerken van een think-aloud protocol.

 

Daarnaast toont onderzoek aan dat zelfregulerend leren voor een substantiële groep niet spontaan tot stand komt, maar dat extra ondersteuning en stimulering noodzakelijk zijn, zeker bij leerlingen met een kwetsbare onderwijspositie. Gezien de complexiteit van zelfregulerende vaardigheden, is individuele begeleiding vaak welkom. Binnen mijn doctoraat onderzoek ik of student tutoring, een methode waarbij persoonlijke begeleiding en ondersteuning centraal staat, een waardevolle methode is om de ontwikkeling van zelfregulerend leren te stimuleren. Ik volgde van dichtbij het student tutoring programma ‘TutorBabbel’ op, een samenwerking tussen Gentse basisscholen en onze onderzoeksgroep. Binnen dit project begeleiden eerste masterstudenten Pedagogiek en Onderwijskunde gedurende 10 sessies kansarme autochtone/allochtone leerlingen uit 5e en 6e leerjaar in kleine groepjes, met specifieke focus op zelfregulerend leren. In kader van dit project werd het pakket 'Mijn TutorBabbel-boek' uitgewerkt, dat zowel didactisch klasmateriaal als leermateriaal voor de leerlingen en bijhorende handleiding omvat. Naast het onderzoeken van de effecten van deze methode, focus ik ook op de interactieprocessen tussen de studenten en leerlingen.

 

Publicaties en conferenties