Eline Decraene

FWO aspirant binnen de onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’, binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

 

  |  +32 (0)9 331 03 19    |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |    Bureau 120.102

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

ElineDecraene

 


Interactief voorlezen

Functioneel meertalig leren

Woordenschatverwerving

 

 

Steeds meer kinderen groeien op in een regio waar de dominante taal niet overeenstemt met hun thuistaal. Ondanks inspanningen van scholen om rijke taalleeromgevingen te creëren, ondervinden tweedetaalleerders grote moeilijkheden met het verwerven van woordenschat in de onderwijstaal. Een veelbelovende aanpak om woordenschat aan te leren, is interactief voorlezen. Bij interactief voorlezen wordt interactie doelgericht en veelvuldig uitgelokt zodat de kinderen voor, tijdens en na het voorlezen getransformeerd worden tot actieve deelnemers.

Onderzoek dat zich richt op meertalige contexten wijst op het potentieel van de thuistaal als opstap naar woordenschatverwerving in een nieuwe taal. Hoewel interactief voorlezen voordelen oplevert voor kinderen van alle leeftijden, neemt de aandacht ervoor in de praktijk en in onderzoek af wanneer kinderen de overstap maken naar het lager onderwijs. Daarom beoogt dit onderzoek de effectiviteit te evalueren van verschillende aanpakken om de thuistaal van 7 à 8-jarige meertalige kinderen tijdens interactief voorlezen in te zetten om hun Nederlandse woordenschatonwikkeling te vergroten. Om de resultaten te transfereren naar leraren (in opleiding), wordt in een vervolgstudie de effectiviteit van een professionalisering nagegaan.