Fien De Smedt

Postdoctoraal medewerker binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

Schrijven

 

Fien.Desmedt@UGent.be   |  +32 (0)9 331 03 19  |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |   Bureau 120.103

Researchgate   |   Linkedin   |   Twitter         

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

Fien De Smedt

 

 

Schrijfvaardigheden

Schrijfmotivatie

Bovenbouw lager onderwijs

  

 

Effectieve schrijfvaardigheden zijn meer dan ooit belangrijk om ten volle te kunnen participeren in onze 21e-eeuwse samenleving. Wereldwijd wijzen studies echter op het ondermaats schrijfvaardigheidsniveau van leerlingen. Maar hoe komt het dat leerlingen zo worstelen met het schrijven? En hoe kunnen we hen optimaal ondersteunen om vaardige schrijvers te worden? Deze vragen stonden centraal in mijn doctoraatsonderzoek. In mei 2019 verdedigde ik mijn doctoraat 'Cognitieve en motivationele uitdagingen in schrijven: De impact van expliciete instructie en peer-assisted schrijven in de bovenbouw van het lager onderwijs'. Mijn doctoraatsonderzoek was meer bepaald gericht op het in kaart brengen van de gehanteerde didactiek in het Vlaamse schrijfonderwijs en de cognitieve en motivationele uitdagingen die leerlingen in de derde graad lager onderwijs ervaren. Daarnaast werd er ook onderzocht hoe de onderwijspraktijk in het basisonderwijs kan geoptimaliseerd worden door de impact na te gaan van expliciete, directe instructie en peer-assisted schrijven op de schrijfprestaties en schrijfmotivatie van leerlingen.

 

 

Publicaties en conferenties