Iris Vansteelandt

Onbezoldigd postdoctoraal medewerker binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.Leesmotivatie

 

iris.vansteelandt@ugent.be   |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)

Researchgate   |   Linkedin                     

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Iris Vansteelandt

 

Leesonderwijs

Leesmotivatie

Continue professionalisering

 

 

 

Lezen is een sleutelvaardigheid in het onderwijs en de samenleving. Naast cognitieve aspecten van lezen (bijv. strategieën voor het decoderen en begrijpen van teksten) zijn ook affectieve aspecten (bijv. leesmotivatie, bekwaamheidsperceptie) essentieel om een competente en gemotiveerde lezer te worden én blijven.

In september 2020 behaalde ik mijn doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen met het proefschrift ‘Leesattitude en -motivatie van beginnende leraren: Een onderzoek naar de evolutie van lerarenopleiding naar instroom in het lerarenberoep en naar de impact van een professionaliseringsprogramma’. In mijn proefschrift stonden twee onderzoeksdoelen centraal: (1) een diepgaander inzicht verkrijgen in de huidige stand van zaken van de leesattitude van leraren in opleiding en de ontwikkeling daarvan doorheen een volledige lerarenopleiding en (2) een evidence-based professionaliseringsprogramma ontwikkelen, implementeren en evalueren om de leesmotivatie bij beginnende leraren basisonderwijs en hun bekwaamheidsperceptie op vlak van leespromotie bij  hun leerlingen te stimuleren. In mijn huidige postdoctorale onderzoeksactiviteiten focus ik me op topics zoals continue professionalisering, begrijpend lezen en leesmotivatie en leesbeleid.

 

Publicaties en conferenties