Iris Vansteelandt

Onbezoldigd postdoctoraal medewerker binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.Leesmotivatie

 

iris.vansteelandt@ugent.be   |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)

Researchgate   |   Linkedin                     

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Iris Vansteelandt

 

Leesonderwijs

Leesmotivatie

Continue professionalisering

 

 

 

Eerder praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan AP Hogeschool (2012-2015) waarbij ik betrokken was, profileerde voor de volledige bacheloropleiding de leesattitude van leraren in opleiding en toonde zo het bestaan van drie gelijkaardige types leesattitude bij de start en aan het einde van de opleiding. In een volgend praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan AP Hogeschool i.s.m. de onderzoeksgroep Taal, leren en innoveren onderzoek ik nu hoe de overgang van student naar professional inspeelt op de leesattitude van deze leerkrachten en andere leesgerelateerde variabelen en wat redenen zijn bij mogelijke veranderingen. Verwacht wordt dat via een professionaliseringsaanbod voor beginnende leerkrachten, groepsgewijs en/of individueel, gericht kan worden ingezet op o.a. een positieve leesattitude en -motivatie; de beginjaren van leerkrachten zijn immers op verschillende vlakken bepalend voor hun verdere onderwijscarrière.

 

Publicaties en conferenties