Jessie De Naeghel

Voormalig lid van de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

Leesmotivatie

 

Leesmotivatie

Eind lager onderwijs

 

De voorbije decennia wijst onderzoek steeds meer op het belang van de leesmotivatie van leerlingen voor het bereiken van leessucces. De leesmotivatie van leerlingen - en in het bijzonder het lezen voor het plezier of uit interesse - is immers positief gerelateerd aan hun leesgedrag en leesprestaties en draagt in dit opzicht bij tot het verwerven van belangrijke competenties voor participatie in onze maatschappij. De geobserveerde dalende trend in de intrinsieke leesmotivatie of het leesplezier van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan is in dit verband verontrustend. Daarom focus ik in mijn onderzoek op de leesmotivatie van leerlingen op het eind van het lager onderwijs. 

 

Ik behaalde in 2013 een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent) met mijn proefschrift "Autonome leesmotivatie: Een studie naar samenhangende factoren en promotiestrategieën op het einde van het lager onderwijs". Hierin focuste ik op drie centrale uitdagingen: 1) het conceptualiseren van leesmotivatie, 2) het verhelderen van de relaties tussen leesmotivatie, leesgedrag en leesprestaties en 3) het identificeren en evalueren van nieuwe strategieën om de dalende trend in intrinsieke leesmotivatie te doorbreken. Deze uitdagingen gaven onder meer aanleiding tot het ontwikkelen en valideren van een vragenlijst (SRQ-Leesmotivatie) om de autonome en gecontroleerde leesmotivatie van leerlingen in kaart te brengen en het ontwikkelen en evalueren van een workshop voor leerkrachten die focust op het bevorderen van de autonome leesmotivatie van leerlingen in de klascontext. 

 

Publicaties en conferenties