Kim Van Ammel


Doctoraatsbursaal binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.Begrijpend lezen

 

kim.vanammel@ugent.be  |  +32 (0) 9 264 86 74  |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |    Bureau 120.100

Researchgate   |   Linkedin   |   Twitter                             

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Kim Van Ammel

 

 

Begrijpend lezen

Secundair onderwijs

 

 

 

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die aan de basis ligt van succes zowel binnen als buiten de school. In de lagere school starten de kinderen hun leertraject rond begrijpend lezen, maar dit gaat vanzelfsprekend verder in het secundair onderwijs. Niet alleen in de lessen Nederlands, maar ook in heel wat andere vakken en leergebieden staat het interpreteren en studeren van tekstuele informatie centraal. Echter blijkt uit internationaal onderzoek dat 17,1% van de 15-jarige leerlingen niet de noodzakelijke vaardigheden rond begrijpend lezen bezit. In mijn doctoraatsonderzoek vormt het begrijpend lezen bij 15-jarige leerlingen dan ook het uitgangspunt.

 

Ik ga op zoek naar kenmerken van leerlingen, leraren en scholen die een invloed hebben op de begrijpend-leesvaardigheden van leerlingen in het derde jaar secundair onderwijs. Voorbeelden zijn het geslacht van de leerling, de leesmotivatie, de instructie rond begrijpend lezen of het leesbeleid op school. Daarnaast start ik in het schooljaar 2019-2020 met een interventie, specifiek gericht op het verhogen van het leesbegrip, het leesstrategiegebruik en de leesmotivatie bij leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs. Enkele resultaten en meer informatie vindt u op deze website.

 

Publicaties en conferenties