Lies Backers

Assistent binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

 Zelfregulerend leren

Lies.Backers@ugent.be |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)   

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

LiesBackers

 

Zelfregulerend leren

Lager onderwijs

Zelfregulerende vaardigheden – zoals plannen, doelen stellen, selecteren van leerstrategieën, monitoren van het eigen leerproces en zelfevaluatie – liggen aan de basis van levenslang leren en hebben een positief effect op de leerprestaties van leerlingen. Zelfregulerend leren (ZRL) of ‘leren leren’ krijgt dan ook veel aandacht in onderzoek en onderwijs, maar het proces van zelfregulatie bij leerlingen gaat echter niet van zelf. Een cruciale rol is weggelegd voor de leraar, maar onderzoek dat focust op de leraar bij de implementatie van zelfregulerend leren en hoe ze hierbij ondersteund kunnen worden, is beperkt. Bovendien geeft men in de reeds gevoerde onderzoeken aan dat leraren weinig tijd besteden aan de expliciete instructie van leerstrategieën die ZRL bevorderen en ze zich vaak onzeker voelen over hoe ze ZRL het best kunnen stimuleren in hun klaspraktijk.

Vanwege de cruciale rol van de leraar, de beperkte implementatie van ZRL in de klaspraktijk en het tekort aan onderzoek hiernaar, zal ik in mijn doctoraatsonderzoek focussen op de implementatie van zelfregulerend leren door leraren in het lager onderwijs.