Liesje De Backer

Doctorassisent binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

Peer tutoring Metacognitie

 

Liesje.DeBacker@UGent.be   | +32 (0)9 264 86 29   |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)   |    Bureau 120.043

Researchgate                       

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Liesje De Backer

Metacognitie

Zelfregulatie

Sociaal gedeelde regulatie

Collaboratief leren

Hoger onderwijs

 

 

Van studenten hoger onderwijs verwachten we dat ze het heft in eigen handen kunnen nemen, dat ze managers zijn van hun eigen leren en dus voldoende competent zijn in het aanwenden van zelfregulerende vaardigheden. Empirisch onderzoek in dit verband toont echter aan dat dit voor veel studenten te hoge verwachtingen zijn. Zij beschikken vaak niet over de nodige metacognitieve regulatievaardigheden of weten deze niet steeds adequaat aan te wenden. Mijn onderzoek is er dan ook op gericht de regulatievaardigheden van studenten in het hoger onderwijs te optimaliseren. Daartoe worden voornamelijk interventiestudies opgezet in collaboratieve leeromgevingen (i.c. face-to-face peer tutoring of computerondersteund collaboratief leren) binnen authentieke settings. Voor het inventariseren van regulatievaardigheden wordt geopteerd voor concurrente metingen (e.g. hardop-denkprotocollen, videoanalyse van leer- en reguleerprocessen), die het mogelijk maken het eigenlijke gebruik van regulatiestrategieën en het vormgeven van regulatieprocessen tijdens collaboratief leren in kaart te brengen. 

In 2015 behaalde ik een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Fostering university students’ individual and socially shared metacognitive regulation through reciprocal same-age peer tutoring: A study into the impact and interaction processes’. De studies in het proefschrift handelen over (1) de impact van peer tutoring op het gebruik van metacognitieve regulatievaardigheden door individuele studenten en op het gebruik van sociaal gedeelde regulatie door de tutoringgroepen; (2) kenmerken van het samenwerkend leren binnen de peer tutoringgroepen die gerelateerd zijn aan het regulatiegedrag van de groepen; en (3) de impact van metacognitieve scaffolds op het gebruik van (sociaal gedeelde) metacognitieve regulatie binnen de peer tutoringgroepen.  

Mijn huidige postdoctorale onderzoeksactiviteiten focussen zich voornamelijk op sociaal gedeelde regulatieprocessen (i.c. het samen reguleren door studenten tijdens collaboratief leren) in face-to-face en computerondersteunde collaboratieve leeromgevingen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar (1) de relatie tussen zelf- en sociaal gedeelde regulatie en de leeruitkomsten voor de studenten betrokken in collaboratief leren; (2) de samenhang tussen het gebruik van sociaal gedeelde regulatie en individuele studentkenmerken enerzijds, kenmerken van de samenwerking binnen de groepen anderzijds; (3) manieren om het gebruik van sociaal gedeelde regulatie te ondersteunen en te optimaliseren.

Bijkomend ben ik betrokken bij twee studies over (het promoten van) zelfregulerend leren in de laatste graad van het secundair onderwijs. De nadruk ligt er vooral op instructie in zelfregulerend leren door de leraar.

 

Publicaties en conferenties