Rielke Bogaert

Doctoraatsbursaal binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.Mind mapping begrijpend lezen

 

  |  +32 (0)9 331 03 19    |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |    Bureau 120.102

Researchgate   |   Linkedin   |   Twitter         

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Rielke Bogaert

 

Begrijpend lezen

Response-to-intervention

Lager onderwijs

 

 

 

1,5 miljard websites, sociale media, e-books, ... Leerlingen worden de dag van vandaag overstelpt met heel wat informatie! Vaardigheden zoals het verwerken en begrijpen van informatieve teksten worden steeds belangrijker bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. 

Ondanks dit belang, horen we confronterende resultaten in de media. “Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen; niveau in 10 jaar fors gedaald” is een van de krantenkoppen na een internationaal onderzoek over begrijpend lezen (PIRLS, 2017). In vele artikels en debatten kwam het Vlaams onderwijs rond leesvaardigheid daarbij zwaar onder vuur te liggen. Deze confronterende onderzoeksresultaten doen ons meer dan ooit realiseren dat leesvaardigheid in ons onderwijs blijvend aandacht verdient. Scholen besteden echter reeds veel aandacht aan taal, taalbevordering en leesvaardigheid. Het bevorderen van taal en leesvaardigheid binnen de huidige diverse samenleving, is echter een zeer uitdagende opdracht waar leraren en scholen vandaag voor staan.

Binnen dit onderzoeksproject wordt in de diepte gefocust op het begrijpend lezen van leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs. Doorheen het lager onderwijs verandert de focus van leren lezen naar het lezen om informatieve teksten te leren. De derde graad lager onderwijs vormt dan ook een kritische periode in de ontwikkeling van effectieve leesstrategieën. In het schooljaar 2018-2019 werd een grootschalig onderzoek opgezet waarin de begrijpende leesvaardigheden van Vlaamse leerlingen in kaart worden gebracht, net zoals goede praktijkvoorbeelden van begrijpende leesinstructie. Vertrekkende vanuit de bekomen resultaten uit deze eerste studie, zal een gedifferentieerde interventiestudie worden opgezet waarbij gezocht wordt naar effectieve manieren om de begrijpende leesvaardigheden van diverse leerlingen in de derde graad lager onderwijs te bevorderen.

Meer informatie vindt u op deze website.

 

Publicaties en conferenties