Silke Vanparys

FWO aspirant binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

Interactief voorlezen

 

silke.vanparys@ugent.be   |  +32 (0) 9 264 86 74|  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |  Bureau 120.100

Researchgate   |   Linkedin    |     Twitter                     

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Silke Vanparys

 

Interactief voorlezen

Lager onderwijs

Taalontwikkeling

Woordenschatontwikkeling

 

 

Interactief voorlezen is het stimuleren van input van kinderen tijdens het voorlezen door het stellen van open vragen of het geven van opmerkingen die het enthousiasme en de leermogelijkheden van kinderen ondersteunen. Dit door positief te bekrachtigen of de tekst te relateren aan betekenisvolle ervaringen. Onderzoek heeft aangetoond dat interactief voorlezen één van de meest veelbelovende leesactiviteiten is om de algemene taalontwikkeling en woordenschat van kinderen te bevorderen.

 

Ondanks de bewezen effectiviteit van interactief voorlezen daalt zowel de implementatie in de klaspraktijk als de interesse vanuit onderzoek inzake interactief voorlezen wanneer kinderen de overgang maken van de kleuter- naar de lagere school. Daarom wil mijn onderzoek een geïntegreerde kijk bieden op interactief voorlezen in het lager onderwijs. Dit door (1) de interactieprocessen tussen volwassenen en kinderen te bestuderen en te verduidelijken en (2) de differentiële effecten van interactief voorlezen op (a) de ontwikkeling van receptieve  en expressieve woordenschat te onderzoeken, (b) afhankelijk van het abstractieniveau, en (c) voor verschillende groepen kinderen.

 

Publicaties en conferenties