Onderzoeksgroepen

Center for Persuasive Communication (CEPEC)

Het Center for Persuasive Communication onderzoekt de effectiviteit van persuasieve communicatie.
Hoe worden (jonge) consumenten beïnvloed door reclame, hoe kan gedragsverandering worden bevorderd en hoe kunnen bedrijven hun reputatie beheren?

Prof. dr. dr. Liselot Hudders - Liselot.Hudders@UGent.be
+329/264.91.89
www.cepec.ugent.be

Center for Journalism Studies (CJS)

Het Center for Journalism Studies is gesticht in 2007. Sindsdien bundelt en versterkt deze onderzoeksgroep het onderzoek naar actuele ontwikkelingen binnen de journalistiek en het onderwijs over 'journalism studies'.

Prof. dr. Sarah Van Leuven -
+329/264.97.89
www.cjs.ugent.be

Centre for Cinema and Media Studies (CIMS)

Het Centre for Media Studies (CIMS) is verbonden met UGent en is actief op verschillende onderzoeksdomeinen en hecht groot belang aan de vitale rol die cultuur speelt in het verspreiden van smaken, waarden en ideologie in onze maatschappij.

Prof. dr. Daniël Biltereyst - daniel.biltereyst@UGent.be
+329/264.68.64
www.cims.ugent.be

cims@UGent.be

Media, Innovation and Communication Technologies (mict)

De interdisciplinaire imec onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en CommunicatieTechnologieën (mict) werd opgericht in 2004 en telt momenteel +/- 45 leden die verbonden zijn aan de vakgroep Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen) of aan de vakgroep Productontwikkeling en Design (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur).

Aan de hand van een methodologische aanpak bestudeert mict de interactie tussen de mens, de maatschappij en de technologie. Op die manier verwerft men duidelijke inzichten in gebruikers, (online/offline) gedragingen, noden en wensen in een digitaliserende maatschappij, door op 3 niveaus (In everyday life, In a living lab, In a research lab) de interacties die de mens heeft met nieuwe technologieën in kaart te brengen.

Gebruikers worden actief betrokken in innovatie-trajecten om de interacties met de toekomstige technologieën uit te testen en vorm te geven. Dit kan in de state of the art research labs (Media Experience Lab, Co-creation Lab en Interaction Design Lab) waarover de onderzoeksgroep beschikt in De Krook (+/- 7.000 bezoekers per dag).

De onderzoeksgroep maakt ook deel uit van de Ghent Design Factory, en neemt daarmee duidelijk een centrale plaats in het innovatieproces tussen de burger, de overheid, de kennisinstellingen, NGOs en de industrie in.

Prof. dr. Lieven De Marez - Lieven.DeMarez@UGent.be
+329/264.68.85

Evelien De Waele-De Guchtenaere - Evelien.DeWaeleDeGuchtenaere@UGent.be
+329/264.97.07

www.mict.be

Interesse in doctoreren?

Ben je geïnteresseerd in een doctoraat?
Hier vind je meer info over alles dat daarbij komt kijken.