Vragenlijstonderzoek: acceptatie van continue glucosemonitors bij mensen zonder diabetes

glucosemonitors


Continue glucosemonitors
(CGM’s) zijn sensoren die de bloedsuikerspiegel meten. Deze worden in de bovenarm ingebracht bij mensen met diabetes, om behandeling te kunnen afstemmen op hun huidige bloedsuikerwaarden. Er zijn echter ook bedrijven die deze technologie op de markt brengen voor mensen zonder diabetes. Het in balans houden van bloedsuikerwaarden, ook bij non-diabetici, zou vele voordelen bieden, zoals meer energie en beter concentratievermogen, vroegtijdig opsporen van prediabetes en diabetes, gezondere huid, controle over lichaamsgewicht en verminderd risico op hartziekte.

Vanuit Universiteit Gent doen we onderzoek naar adoptiebereidheid ten aanzien van continue glucosemonitors bij mensen zonder diabetes. De resultaten van dit onderzoek kunnen concrete handvaten bieden voor beleidsmakers en producenten van CGM’s.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

Meer info? Contacteer Martijn Clarysse

Promotor: Prof. Koen Ponnet