GDPR - Achtergrondinformatie: Wet van 8 december 1992

Wet van 8 december 1992

De huidige privacywet, namelijk de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wil de burger beschermen tegen misbruik en legt ook expliciet de rechten en plichten van de verwerker als van de persoon wiens gegevens verwerkt worden vast. Met de komst van de privacywet in 1992 werd ook een onafhankelijk controleorgaan opgericht, namelijk de privacycommissie. De privacywet werd twee keer aangepast, in 1998 om tegemoet te komen aan een Europese richtlijn en in 2003 om de structuur en samenstelling van de privacycommissie aan te passen aan de snelle evolutie van de informatiemaatschappij. De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over:

  1. de aard van de gegevens die over hem/haar verzameld worden
  2. het doel waarvoor ze gebruikt worden
  3. hoe bedrijven aan die gegevens komen
  4. aan wie ze de gegevens eventueel doorverkopen
  5. recht heeft tot inzage van alle gegevens die over hem/haar verzameld werden door dat bedrijf.

Meer info over de huidige privacywet zie: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/privacy_nl_0.pdf