Wedstrijdreglement CoGent Design Competition

Art. 1 Het voorwerp

De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent, gehuisvest in de Korte Meer 11, 9000 Gent organiseert een wedstrijd in het kader van het project CoGhent (Collectie van de Gentenaar).

Art. 2 Het wedstrijdverloop

De wedstrijd loopt van vrijdag 12/02 tot maandag 22/02. De deelnemers gedurende deze periode de tijd om een ontwerp te maken van de CoGent box, een box die gebruikt maakt van innovatieve technologieën om Gents cultureel erfgoed te ontsluiten en de sociale cohesie op buurtniveau te bevorderen.

Op vrijdag 12/02/2021 wordt de prijsvraag verzonden naar de deelnemers via mail. Dit in de vorm van een PDF bestand dat aangeeft aan welke voorwaarden hun ontwerp aan moet voldoen voor deze wedstrijd. In deze mail wordt ook de deadline voor deze wedstrijd en het wedstrijdreglement meegegeven.

Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd als individu of groep.

Om kans te maken op de prijs van deze wedstrijd moeten de deelnemers voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Ten laatste op 22/02/2021 sturen de deelnemers een schets op van hun ontwerp voor de CoGent box. Deze schetsen worden beoordeeld door een jury van CoGhent project partners.
  • De leden van deze Jury zijn:
   • Ben Robaeyst (Onderzoeker UGent)
   • Bastiaan Baccarne (Onderzoeker UGent)
   • Pieter-Jan Pauwels (Innovatielead district 09 en projectpartner)
   • Olivier Van D’Huynslager (Projectpartner)
   • Marlies De Cock (Projectpartner)
   • Tomas De Preter (Projectpartner)
  • De jury kiest een winnaar uit.

Art. 3 De prijsvraag

De prijsvraag voor deze wedstrijd is het aanleveren van een ontwerp voor de CoGent box dat voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het ontwerp voldoet aan de design requirements die in PDF-vorm worden meegegeven aan de deelnemers. Dit document wordt doorgestuurd naar de deelnemers op 12/02/2021.
 • De deelnemers maken een geannoteerde schets (vorm te kiezen door de deelnemers vb. 3D schetsen of 2D schetsen) van hun ontwerp van de CoGent box. Met geannoteerd wordt er bedoeld dat de schetsen verder uitgelicht worden met tekst.
 • Dit ontwerp wordt ten laatste op 22/02/2021 doorgestuurd naar via volgende link: https://forms.gle/HiiXJKrTSkFQQzhF9

Art.4 De prijzen

Volgende prijzen worden voorzien:

 • Elke deelnemer ontvangt bij het correct indienen een bon t.w.v. 30 euro voor bol.com. Voor een groep wordt er een gedeelde bon voorzien t.w.v. 50 euro voor bol.com.
 • De winnaar die uitgekozen wordt door de jury, ontvangt een bon t.w.v. 300 euro voor bol.com.
 • De bon t.w.v. 30 euro vervalt wanneer de deelnemer/ groep de hoofdprijs van 300 euro wint.

Art. 5 De bekendmaking

De winnaar van de contest wordt na afloop van de wedstrijdperiode per mail verwittigd ten laatste 1 week na afloop van de wedstrijd. Ook de deelnemers die de wedstrijd niet gewonnen hebben worden op de hoogte gebracht. De contactgegevens die hiervoor gebruikt worden, werden verzameld bij de inschrijving voor de wedstrijd.  

Art. 6 De verwerking van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Alle deelnemers aan de wedstrijd wordt gevraagd hun naam en e-mailadres te geven. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de bezorging van de prijzen. Deze gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. Zij zullen gewist worden zodra de wedstrijd afgelopen is en de prijzen aan de winnaars overhandigd zijn. De deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te wijzigen. De persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden bezorgd worden en zullen ook niet voor communicatie- of marketing doeleinden gebruikt worden.

Art. 7 Intellectuele eigendom

De deelnemers behouden de intellectuele eigendom van hun inzendingen. Echter, de inzendingen zullen in het CoGhent-project geanalyseerd worden. Hierbij bestaat de kans dat features, kenmerken of vormelijke eigenschappen van het opgeleverde design worden verwerkt in de effectieve CoGent-box en de CoGent satellieten. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaard de deelnemer deze voorwaarden.

Art. 8 Het wedstrijdreglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent. Het kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent.