Voor bedrijven/organisaties

Onderzoek

studente-9aDe onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Communicatiewetenschappen bieden de mogelijkheid aan bedrijven om samen te werken met studenten. Bedrijven kunnen thema’s aanreiken die geschikt zijn voor een Onderzoekspaper of Masterproef. Ze kunnen hiervoor rechtstreeks in contact komen met geschikte studenten. Beide partijen hebben hier baat bij.

Indien uw bedrijf interesse heeft in dit opzet, kan u contact opnemen met een van onze vier onderzoeksgroepen.

 

Stage

studente-aan-pc

Studenten communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent kunnen in het tweede semester (februari-juni) van hun masteropleiding een stage lopen.
Deze studenten hebben een opleiding in één van de vier afstudeerrichtingen: communicatiemanagement, journalistiek, film- en televisiestudies of nieuwe media en maatschappij. 

 

Bedrijven die interesse hebben om hun stage aanbod bekend te maken via het interne informatiesysteem kunnen via het volgende formulier kort de stageplek situeren en een overzicht geven van het voorziene takenpakket. 

De bedoeling is dat dit takenpakket  correspondeert met de invulling die binnen een academische master verwacht kan worden.
Dus stageaanbod dat louter uitvoerende taken aanbiedt adviseren de UGent stage coördinatoren doorgaans negatief.
Maar onze studenten kunnen deze uitvoerende taken aanvullen met een onderzoeksopdracht, een beleidsvoorbereidende opdracht of een strategische opdracht.

Belangrijk is ook dat de stage georganiseerd wordt binnen een bedrijf dat een voldoende schaalgrootte heeft, waardoor de stagiair kan rekenen op een leerproces door een begeleider, expert in het veld waarin de focus van het takenpakket ligt.
Ook wanneer de initiële stagebegeleider onverwacht zou uitvallen.  

Studenten gaan zelf op zoek naar aanbod dat past binnen hun opleiding, dus aangeboden stageplekken zitten bij voorkeur in ons systeem vanaf de zomermaanden. 

De tijdsduur voor het lopen van stage bedraagt tussen 250 en 280 uren. Dit is het equivalent van 7 tot 9 werkweken op basis van vier werkdagen. Eén weekdag wordt vrijgehouden voor onderwijsverplichtingen. 

Voor meer informatie kan U me altijd contacteren.
Liefst via mail of anders via 09.264.84.29
Prof. Karin Raeymaeckers ()