Voor bedrijven/organisaties

Onderzoek

studente-9aDe onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Communicatiewetenschappen bieden de mogelijkheid aan bedrijven om samen te werken met studenten. Bedrijven kunnen thema’s aanreiken die geschikt zijn voor een Onderzoekspaper of Masterproef. Ze kunnen hiervoor rechtstreeks in contact komen met geschikte studenten. Beide partijen hebben hier baat bij.

Voor studenten is het de uitgelezen kans om unieke praktijkervaring op hun cv te zetten en ook voor bedrijven kan deze informatie-uitwisseling waardevol zijn. Indien uw bedrijf interesse heeft in dit opzet, kan u contact opnemen met een van onze vier onderzoeksgroepen.

Stage

studente-aan-pcVanaf juni gaan onze studenten op sollicitatiepad en kiezen ze hun stageplaats.
Alle stages vinden plaats in het tweede semester tussen februari en mei. Studenten mogen kiezen uit de stagelijst die wij online ter beschikking stellen, maar ze mogen ook zelf een stageplaats voorstellen. In het najaar wordt de nodige administratie geregeld, zodat de stage kan starten vanaf begin februari.

 

Een stageplaats aanbieden

Specifiek voor onze vakgroep: Comwet-stageaanbieding

UGent stage/vacature  : alumnivacatures


Contact

Voor Algemene vragen
Johan vermeire

Voor inhoudelijke info betreffende de stages:
Marc Dewilde (op donderdag of na afspraak)

 

Locatie: 

De Krook
Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Stageverantwoordelijke, promotor:
Prof. Raeymaeckers

De stagiair(e)

 • Werkt tijdens het voorjaar gedurende 8 à 10 weken onbezoldigd op de stageplaats (260 tot maximum 320 werkuren, in principe in een vierdaagse werkweek)
 • Begeleidt mee de dagelijkse communicatieactiviteiten van uw organisatie: reputatie- en brandingstrategie, persrelaties, online communicatie, interne communicatie, evenementenmanagement, redactie, enz.
 • Werkt gedurende de stage aan een overkoepelend project, in de lijn van de opleiding communicatiemanagement, met een mogelijke meerwaarde voor de stageplaats: een analyse van het marketingbeleid, een effectmeting van de communicatiemix, een evaluatie van de communicatiestructuur. De stagiair(e) kan hierbij terugvallen op de theoretische inzichten uit de vakken marketing- en corporate communicatie, marktonderzoek, consumentengedrag, enz.

De stageverantwoordelijke ter plaatse

 • Biedt de stagiair(e) een boeiende en gevarieerde opdracht op de communicatiedienst van een bedrijf, overheidsinstelling of NGO, een reclame- of marketingbedrijf, een marktonderzoeks- of evenementenbureau, enz.
 • Begeleidt de stagiair(e) op een kritische en constructieve manier en laat de kwaliteiten van de masterstudenten optimaal renderen
 • Evalueert de stagiair(e) tussentijds en na afloop van de stage, in overleg met de stagebegeleider/promotor aan de UGent.

De stagebegeleider van de UGent

 • Is het aanspreekpunt voor de stagiair(e) en de stageaanbieder
 • Staat in voor de administratieve en inhoudelijke opvolging van de stage alsook voor de beoordeling en dit in nauwe samenspraak met de promotor van de stage
 • Verzekert de stagiair(e) tijdens diens activiteiten op de stageplaats en op verplaatsingen in opdracht van de stageaanbieder
 • Bespreekt (telefonisch) het verloop van de stage met de stageaanbieder (kort na de start van de stage, indien nodig verder tussentijds, en na afloop van de stage)
 • Ondersteunt de stagiair(e) en de stageaanbieder bij het vinden van een wederzijdse meerwaarde van de stage.