Voor studenten

Voor studenten

Wegwijs in de vakken

Wegwijs op de campus

Studieondersteuning

Afstuderen

Wegwijs op de online platformen

Als student aan de Universiteit Gent moet je met meerdere platformen overweg kunnen en dat kan soms verwarrend zijn. Op deze pagina staat meer informatie over de meest gebruikte platformen, welke je wanneer en waarvoor moet gebruiken, en een link er naartoe. Online platformen

Internationalisering

Tijdens je studies krijg je de gelegenheid om een deel van je curriculum in het buitenland te volgen via een uitwisselingsprogramma. UGent biedt een brede waaier van mogelijkheden aan om grenzeloos te studeren in Europa of buiten Europa. Internationalisering

Online platformen

Samenvatting online platformen

Als student van de Universiteit Gent kom je met verschillende platformen in aanraking. Op deze pagina staat meer informatie over de meest gebruikte platformen.

Minerva

Het Minerva-platform is de elektronische leeromgeving van de Universiteit Gent. Minerva geeft toegang tot een cursusbeheersysteem en verschillende infosites. Gebruikers vinden hier ook extra info over cursussen, lessen en examens.


Athena (x/m)

Athena bevat alle publiek beschikbare onderzoeks- en office software die medewerkers en studenten nodig hebben om hun werk te verrichten. Het platform is operationeel in een lokale modus (intern UGent netwerk) en ook bereikbaar van buiten de UGent (AthenaX) of AthenaM voor mobiele toestellen.

Oasis

Hier beheer je belangrijke informatie over je inschrijving. Je kan er je curriculum bekijken, gegevens opvragen en doorsturen, examenresultaten bekijken, je herinschrijven, attesten opvragen of je masterproef beheren.

 

Curios

Curios is de online toetsomgeving van de UGent, met onder andere proefexamens en zelftesten. Het krijgen van feedback, resultaten en rapporten is een mogelijkheid.

 

Artemis

Het Artemis-platform is gericht op het stroomlijnen van de administratie van onderzoekspapers en masterproeven. Hier kan je je onderwerp en titel indienen en krijg je gestructureerde geschreven feedback. Hier kom je te weten of een onderwerp goed- of afgekeurd is en welke commissaris je toebedeeld krijgt.

studente-13aJustine (student 3de bachelor Communicatiewetenschappen)

"In de hedendaagse multimediale maatschappij is Communicatie-wetenschappen de toekomst."

Afstudeerrichtingen

Communicatiemanagement

stundent-7aDe afstudeerrichting Communicatiemanagement wil studenten opleiden tot communicatieprofessionals die zelfstandig de communicatie-inspanningen van een organisatie in goede banen kunnen leiden. De opleiding biedt de student een grondige kennis aan van de werking van persuasieve communicatie, de studie van consumentengedrag en inzichten die nodig zijn om een communicatieplan uit te werken.

Alumni weten het fijne van beleidsvoorbereidend consumenten- en marktonderzoek: van het plannen tot het uitvoeren en rapporteren ervan. Maar ook puur academisch onderzoek staat binnen deze afstudeerrichting centraal. Marketingcommunicatie, bedrijfscommunicatie en sociale marketing komen aan bod, zowel vanuit een puur academische als vanuit een planmatige invalshoek.

Meer info

Studiekiezer: Communicatiemanagement

Film- en Televisiestudies

studente met cameraBinnen deze afstudeerrichting ligt de klemtoon op de rol van de mediale beeldcultuur. Naast kennis en analyse van audiovisuele productie staat de rol van mediaproducten in de maatschappij centraal. Studenten verwerven inzicht in het functioneren van audiovisuele media, zowel vanuit een politiek-economisch, cultureel, als beleidsmatig perspectief.

Tegelijk is er aandacht voor de (inter)nationale, historische, socio-economische en culturele aspecten van mediale beeldcultuur. De opleiding beoogt de vorming van zelfstandige en kritisch ingestelde afgestudeerden. Alumni zijn in staat om op academisch masterniveau te werken binnen sectoren die zich bezighouden met de productie, distributie en vertoning van film- en televisieproducten. Ze zijn thuis in beleid, onderzoek en onderwijs inzake mediale beeldcultuur.

Meer info

Studiekiezer: Film- en Televisiestudies

Journalistiek en Maatschappij

student-6aDeze afstudeerrichting biedt studenten de kans grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van journalistiek. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek in de traditie van ‘journalism studies’. Tegelijkertijd biedt de afstudeerrichting studenten een kennismaking met opleidingsonderdelen die hen toelaten hun journalistieke vaardigheden te verkennen en te ontwikkelen.

Binnen het academische luik gaat bijzondere aandacht naar de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, en de vormgeving van het journalistieke product. Verschillende journalistieke genres en formats, maar ook de impact van (nieuwe) technologieën op het journalistieke arbeidsproces, alsook de ethische en deontologische aspecten, komen aan bod.

Meer info

Studiekiezer: Journalistiek en Maatschappij

Nieuwe Media en Maatschappij

studente-11aDe digitalisering van media en communicatie - en bij uitbreiding ook die van onze informatiesamenleving en innovatie-economie - plaatst zowel de gebruiker, het bedrijf als de samenleving voor grote uitdagingen.

De wervelwind aan technologische evoluties verandert de gebruiker aan een bijzonder hoog tempo. Traditionele businessmodellen komen op losse schroeven te staan. Kennis van innovatie en gebruikersfocus zijn hierdoor meer dan ooit essentiële vaardigheden. Want voor een goed begrip moeten we zowel bedrijfseconomische als politiek-economische inzichten beheersen.

De masteropleiding ‘Nieuwe Media en Maatschappij’ (NMM) streeft er naar om sociale wetenschappers af te leveren die klaar zijn om elk van deze uitdagingen te tackelen. Door de nauwe samenwerking met bedrijven en stakeholders positioneert de richting NMM zich als academische richting bovendien dicht bij het beroepenveld.

Meer info

Studiekiezer: Nieuwe Media en Maatschappij

Keuzevakken

Studenten kunnen binnen de opleiding ook eigen accenten inbouwen via keuzevakken.

  • In het derde jaar van de Bacheloropleiding kiest de student voor minstens vijf en maximaal zeven studiepunten keuzevakken uit een opleiding van de UGent of van een andere Vlaamse universiteit. Een taalvak volgen behoort ook tot de mogelijkheden.
  • In elke afstudeerrichting van de Masteropleiding kiest de student keuzevakken voor ruim een derde van de totale studiepunten. De student kan er ook voor kiezen een stage te doorlopen.
  • Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma’s volgt de student specifieke keuzevakken in functie van de afstudeerrichting waarop hij/zij zich voorbereidt.

Meer info over keuzevakken vind je hier.

 

studente-10

Marije, student Master Communicatiemanagement

"Via een schakeljaar is het de ideale Master die je na een professionele Bachelor net dat tikje meer geeft om de arbeidsmarkt te veroveren."

Lokaalreservaties

pcklas-KM9V1Op de vakgroep zijn er enkele lokalen ter beschikking die studenten kunnen gebruiken voor groepswerken, vergaderingen of andere overlegmomenten. Deze dienen steeds vooraf gereserveerd te worden. Hiervoor kunnen studenten terecht bij het secretariaat.

Let wel: deze lokalen worden hoofdzakelijk door de vakgroepleden gebruikt. Indien zij een lokaal wensen, kan een reservatie van een student ten laatste 48h voor de reservatie geannuleerd worden.

Grote lokalen (capaciteit ca. 24 personen)

Er zijn drie vergaderlokalen op de vakgroep:

  • KM11V1 en KM11V2: vergaderlokalen boven het secretariaat (houten trap omhoog naar respectievelijk eerste en tweede verdiep, links in de gang enkele trapjes omlaag)

Klein lokaal (capaciteit ca. 3 personen)

Voor een interview of overleg met een klein aantal personen kunnen studenten terecht in een klein lokaaltje rechts naast het bureau van professor Daniël Biltereyst.

Andere groepswerklokalen

Indien er geen lokalen beschikbaar zijn binnen de muren van de vakgroep, zijn er nog andere lokalen waar studenten mogelijk terecht kunnen:

  • PC-knooppunt Politieke & Sociale Wetenschappen (Paddenhoek 3, 2de verdiep (boven het Filmplateau): het pc-lokaal is op lesvrije momenten beschikbaar voor groepswerken
  • Rechtenbibliotheek (Universiteitstraat 4): boven het tussenlokaal van de rechtenbibliotheek bevinden zich enkele groepswerklokalen
  • Vakgroep Sociologie (Korte Meer 5): lokaal Kerker
  • Andere lokalen ter beschikking op UGent via het Centraal Auditoriumbeheer