Decanaat

Het decanaat is het administratieve secretariaat van de faculteit. Het decanaat staat onder meer in voor de voorbereiding en de afhandeling van de agendapunten op de faculteitsraad. Het decanaat zorgt er ook voor dat de beslissingen van het universiteitsbestuur die de faculteit aanbelangen, ten uitvoer worden gebracht.

Contactgegevens

Universiteitstraat 8
9000 Gent
(blauwe poort, onmiddellijk rechts, 1ste verdiep)

Facultaire Reglementen

Verlofkalender

Verlofkalender