Decanaat

Het decanaat is het administratieve secretariaat van de faculteit. Het decanaat staat onder meer in voor de voorbereiding en de afhandeling van de agendapunten op de faculteitsraad. Het decanaat zorgt er ook voor dat de beslissingen van het universiteitsbestuur die de faculteit aanbelangen, ten uitvoer worden gebracht.

Contactgegevens

Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Campus UFO - Technicum

Facultaire Reglementen

Verlofkalender

Verlofkalender