Facultaire bibliotheken

De faculteitsbibliotheken van Politieke en Sociale Wetenschappen

Bibliotheek Korte Meer (PSKM)

bib-ps01.jpg

Korte Meer 11

9000 Gent

09/264.68.93

openingsuren

Mail:

Bibliotheek Universiteitstraat (PSUS)

bib-ps03.jpg

Universiteitstraat 8

9000 Gent 

09/264.68.11

openingsuren

Mail:  

 

De gezamenlijke catalogus en databanken kunnen geraadpleegd worden via http://lib.ugent.be.  Je vindt er ook de belangrijkste databanken voor de faculteit.

CORONA-nieuws : update 15 mei 2020

In verdere opvolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de UGent diensten, blijven de Centrale bibliotheek en alle faculteitsbibliotheken (Korte Meer en Universiteitstraat) volledig gesloten tot tenminste 6 juli a.s.  Eventuele (beperkte) heropening wordt kort voor die tijd geëvalueerd en zal langs diverse kanalen bekend gemaakt worden.

- Het is niet mogelijk om te studeren of werken in de bibliotheken van de faculteit

- Boeken die ontleend zijn, worden automatisch verlengd tot minimaal 11 juli.  Terugbrengen is voor 6 juli helaas niet mogelijk.

- Ook ontlenen van andere werken is niet mogelijk.

- De bibliotheken blijven aanvragen zoveel mogelijk digitaal beantwoorden.  Allereerst door scans te leveren van artikels of hoofdstukken van boeken uit de gedrukte collecties.  Deze aanvragen worden dagelijks opgevolgd.  Enkele basisafspraken:

 • Tijdschriftartikels via de "request article scan"-knop in de webcatalogus of via het formulier (bij IBL) (lib.ugent.be). 
 • Hoofdstukken uit boeken eveneens via de "request chapter scan"-knop in de webcatalogus.  Er worden in de regel geen volledige boeken ingescand, enkel hoofdstukken tot ca. 50 scans.  Geef bij je aanvraag dus zo exact mogelijk welke pagina’s of hoofdstukken je wil (zoek via Google of www.worldcat.org naar een mogelijke inhoudstafel van het bewuste boek) om een snelle respons te verzekeren.  Deze scanservice (gratis voor UGent-studenten en personeelsleden) geldt ook voor boeken uit andere UGent-bibliotheken.
 • IBL-aanvragen van gedrukte boeken uit andere bibliotheken kunnen niet fysiek aan de aanvrager geleverd worden (sluiting bibliotheken).  Je wordt mogelijks eerst gecontacteerd om je vraag te verduidelijken (deze service is NIET gratis).

- Anderzijds blijft een enorme digitale collectie beschikbaar.  Een overzicht van alle beschikbare bronnen vind je op de databankpagina op de webcatalogus.  Je kan er ook terecht voor een selectie van op de faculteit gerichte digitale bronnenOPGELET : Benader databanken steeds via http://athena.ugent.be (kies vervolgens de browserapp van je keuze).

- Een aantal grote uitgevers stelden door de Corona-crisis tijdelijk een groter aanbod van hun digitale informatie ter beschikking van de Universiteit.   Alle bijkomende bronnen zijn opgenomen in de webcatalogus, maar voor een aantal zaken is het toch nog altijd raadzaam om naar de oorspronkelijke databank te surfen.  Voor een overzicht (en links) van de bijkomende bronnen, kan je terecht op de Engelstalige onderzoekstip rond Corona :"Search academic resources in Corona times". 

Heb je toegang tot Qualtrics nodig voor je onderzoek, ga dan naar de Facultaire Qualtrics-omgeving (opgelet : enkel voor studenten en medewerkers Politieke en sociale Wetenschappen).

 
Het bibliotheekteam

Instructie

Endnote X9

Digitale bibliotheek@UGent

 Algemene sluitingsdagen 2019-2020

 • Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)
 • Vrijdag 15 november 2019 (Feest van de Dynastie)
 • Woensdag 25 december 2019 - Woensdag 1 januari 2020 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 20 maart 2020 (Dies Natalis)
 • Maandag 13 April 2020 (Paasmaandag)
 • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 21 mei – Vrijdag 22 mei 2020 (Hemelvaart+Brugdag)
 • Maandag 1 Juni 2020 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 20 Juli 2020 - Vrijdag 24 Juli 2020 (Zomersluiting)

Onderzoekstips

Voor tips over het zoeken naar onderzoeksinformatie (boeken, tijdschriften, databanken,…), het schrijven van een paper, publiceren, presenteren, kritisch teksten lezen, wetenschappelijke integriteit en onderzoeksfinanciering kan je terecht op onze specifieke webpagina’s : https://onderzoektips.ugent.be

Het bibliotheekteam

els-casteels.jpg virginie-declercq.jpg Stijn Meersseman
Els Casteels Virginie De Clercq Chantal Tant Stijn Meersseman
astrid-vanden-brande.jpg tanneke-van-de-walle.jpg Koen is great!
Astrid Vanden Brande Tanneke Van de Walle Koen Vanrumste

Praktische informatie

De opstelling van boeken in de bibliotheek is gebaseerd op de Library of Congress codes. Deze codes (uitgedrukt in een letter, een cijfer en ev. nog een derde cijfer) zijn een verkorte weergave van de onderwerpen waarnaar ze verwijzen. Boeken kunnen best opgezocht worden via de catalogus. Het adres van de juiste vestiging zal hier duidelijk aangegeven worden. Sommige boeken dienen uit magazijn opgevraagd te worden, eveneens via de catalogus op http://lib.ugent.be/nl.

reglement