Facultaire bibliotheken

De faculteitsbibliotheken van Politieke en Sociale Wetenschappen

Bibliotheek Korte Meer (PSKM)

bib-ps01.jpg

Korte Meer 11

9000 Gent

09/264.68.93

openingsuren

Mail:

Bibliotheek Universiteitstraat (PSUS)

bib-ps03.jpg

Universiteitstraat 8

9000 Gent 

09/264.68.11

openingsuren

Mail:  

 

De gezamenlijke catalogus en databanken kunnen geraadpleegd worden via http://lib.ugent.be.  Je vindt er ook de belangrijkste databanken voor de faculteit.

CORONA-nieuws : update 6 juli 2020

Met ingang op maandag 6 juli 2020 zal de faculteitsbibliotheek opnieuw beperkt toegankelijk zijn.  De afspraken op een rijtje :

Enkel de bibliotheek Korte Meer zal heropenen :

 • enkel tussen 13u00-17u00.
 • Via de catalogus is de standaardoptie een scanaanvraag van een artikel of hoofdstuk.  Wie toch een volledig boek nodig heeft, kan de ontlening ervan aanvragen, maar enkel via
 • Het is NIET mogelijk zelf in de collectie opzoekingen te doen.
 • Het is ENKEL mogelijk aangevraagde boeken af te halen en terug te brengen.
 • Er worden zes studieplekken voorzien voor studenten die daar nood aan hebben.  Deze plekken kunnen ENKEL NA RESERVATIE gebruikt worden (link op website bib, reservatie kan tot de dag zelf).  Enkel wie reserveerde zal toegelaten worden.

De bibliotheek Universiteitstraat blijft gesloten.  Alle werken kunnen via de catalogus aangevraagd worden onder de vorm van scan.  Wie een boek wil ontlenen vraagt dat via aan.  Afhaling wordt dan voorzien in de bibliotheek Korte Meer.

Geen van beide bibliotheken is toegankelijk voor grasduinen of opzoekingen in de collectie.  Er worden wel een beperkt aantal (6) studieplekken voorzien NA reservatie via de Eventmanagerlink die op de website van de bibliotheek te vinden zal zijn.  Enkel wie een plaatsje reserveerde kan in de bibliotheek studeren.

De algemene veiligheidsafspraken in het gebouw zijn geldig voor ALLE gebruikers :

 • Enkel de bibliotheek op het gelijkvloers is toegankelijk voor studenten en externen. 
 • In de gangen wordt een mondmasker gedragen.
 • Handgel is beschikbaar bij het binnenkomen van campus en bibliotheek.

 Volgens de huidige stand van de vooruitzichten zal deze regeling ook blijven gelden gedurende minimaal het eerste semester.  Indien openingsuren en voorwaarden wijzigen, wordt dit via de maillijst en via de website gecommuniceerd.

 De medewerkers blijven beschikbaar tijdens de zomermaanden. 

Aarzel dus niet om vragen, aanvragen voor ontlening, bestelaanvragen, suggesties, of andere zaken via te melden.  We zoeken voor elke vraag een gepast antwoord.

Noteer echter dat de week van 20-24 juli een collectieve sluiting geldt.  De bibliotheek zal dan uiteraard volledig dicht zijn.

Het bibliotheekteam

Digitale dienstverlening

 • Tijdschriftartikels via de "request article scan"-knop in de webcatalogus of via het formulier (bij IBL) (lib.ugent.be). 
 • Hoofdstukken uit boeken eveneens via de "request chapter scan"-knop in de webcatalogus.  Er worden in de regel geen volledige boeken ingescand, enkel hoofdstukken tot ca. 50 scans.  Geef bij je aanvraag dus zo exact mogelijk welke pagina’s of hoofdstukken je wil (zoek via Google of www.worldcat.org naar een mogelijke inhoudstafel van het bewuste boek) om een snelle respons te verzekeren.  Deze scanservice (gratis voor UGent-studenten en personeelsleden) geldt ook voor boeken uit andere UGent-bibliotheken.
 • IBL-aanvragen van gedrukte boeken uit andere bibliotheken kunnen niet fysiek aan de aanvrager geleverd worden (sluiting bibliotheken).  Je wordt mogelijks eerst gecontacteerd om je vraag te verduidelijken (deze service is NIET gratis).

- Anderzijds blijft een enorme digitale collectie beschikbaar.  Een overzicht van alle beschikbare bronnen vind je op de databankpagina op de webcatalogus.  Je kan er ook terecht voor een selectie van op de faculteit gerichte digitale bronnenOPGELET : Benader databanken steeds via http://athena.ugent.be (kies vervolgens de browserapp van je keuze).

- Een aantal grote uitgevers stelden door de Corona-crisis tijdelijk een groter aanbod van hun digitale informatie ter beschikking van de Universiteit.   Alle bijkomende bronnen zijn opgenomen in de webcatalogus, maar voor een aantal zaken is het toch nog altijd raadzaam om naar de oorspronkelijke databank te surfen.  Voor een overzicht (en links) van de bijkomende bronnen, kan je terecht op de Engelstalige onderzoekstip rond Corona :"Search academic resources in Corona times". 

Heb je toegang tot Qualtrics nodig voor je onderzoek, ga dan naar de Facultaire Qualtrics-omgeving (opgelet : enkel voor studenten en medewerkers Politieke en sociale Wetenschappen). 

Instructie

Endnote X9

Digitale bibliotheek@UGent

 Algemene sluitingsdagen 2019-2020

 • Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)
 • Vrijdag 15 november 2019 (Feest van de Dynastie)
 • Woensdag 25 december 2019 - Woensdag 1 januari 2020 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 20 maart 2020 (Dies Natalis)
 • Maandag 13 April 2020 (Paasmaandag)
 • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 21 mei – Vrijdag 22 mei 2020 (Hemelvaart+Brugdag)
 • Maandag 1 Juni 2020 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 20 Juli 2020 - Vrijdag 24 Juli 2020 (Zomersluiting)

Onderzoekstips

Voor tips over het zoeken naar onderzoeksinformatie (boeken, tijdschriften, databanken,…), het schrijven van een paper, publiceren, presenteren, kritisch teksten lezen, wetenschappelijke integriteit en onderzoeksfinanciering kan je terecht op onze specifieke webpagina’s : https://onderzoektips.ugent.be

Het bibliotheekteam

els-casteels.jpg virginie-declercq.jpg Stijn Meersseman
Els Casteels Virginie De Clercq Chantal Tant Stijn Meersseman
astrid-vanden-brande.jpg tanneke-van-de-walle.jpg Koen is great!
Astrid Vanden Brande Tanneke Van de Walle Koen Vanrumste

Praktische informatie

De opstelling van boeken in de bibliotheek is gebaseerd op de Library of Congress codes. Deze codes (uitgedrukt in een letter, een cijfer en ev. nog een derde cijfer) zijn een verkorte weergave van de onderwerpen waarnaar ze verwijzen. Boeken kunnen best opgezocht worden via de catalogus. Het adres van de juiste vestiging zal hier duidelijk aangegeven worden. Sommige boeken dienen uit magazijn opgevraagd te worden, eveneens via de catalogus op http://lib.ugent.be/nl.

reglement