Samenstelling FCI PSW

ZAPAAP/WPATP

 

 

PS01

Peter Stevens
(voorzitter)

Tom Evens

 

 

Peter Mechant

 

 

Tanneke Van De Walle

PS03 Koenraad Deceuninck Sarah Delputte (Nathan Vandeputte)/Faye De Coen Tania De Vos
PS04

Henk Roose

Sam Gorleer Deborah De Brabanter
PS05 Christopher Parker/Bert Suykens Karen Büscher Marissa Van Laecke

PS58 Kathrien Verhanneman, Gert Van der Goten

ATP: Hilde Van Peteghem en Dries Ledoux

Student: Dario Schollaert en Nicolaas Vandenabeele (plaatsvervanger: Robbe Van Grembergen)

Vertegenwoordiger COS: Karen Büscher en Bert Suykens

Contact FCI PSW