Beleidscel Communicatie

Beleidscel Communicatie: werd voorlopig geschrapt, een nieuwe commissie zal voorgesteld worden op de FR.