Duurzaamheidscommissie

Volgende vergadering van de commissie is op 07/11.

Er komt een voorstel van samenstelling op faculteitsraad van 09/11.

Studenten:

- Nele Van Hoyweghen (nele.vanhoyweghen@ugent.be)

- Jutte Dessein (jutte.dessein@ugent.be)

- Bavo De Tremmerie (bavo.detremmerie@ugent.be)

Onderstaande informatie wordt na 09/11 nog aangepast:

Voorzitter: Er zal vanuit het decanaat gepolst worden bij een aantal zap-ers, wordt aangevuld.

 • Katrien Van Poeck, voorzitter
 • Koen Vanrumste, secretaris
 • Lesley Hustinx
 • Jan Orbie
 • Carine Van Praet
 • Timo Van Canegem
 • Ben De Groeve
 • Tanneke Van de Walle
 • Gert Van der Goten
 • Marie-Frances Ghekiere
 • Wim Defoort
 • Thomas Block
 • Jurgen Baecke
 • Marie-Annick Musch
 • Bernard Mazijn
 • Frederik Dhaenens
 • Koen Ponnet
 • Veroline Cauberghe
 • Nele Vanhoyweghen
 • Jutte Dessein
 • Bavo Detremerie

+ Riet Van de Velde / Nadine Aelbrecht (centraal)