Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Samenstelling 2019-2020

Onderzoeksdirecteur: Sami Zemni

Twee vertegenwoordigers in de onderzoeksraad: Lesley Hustinx (Liselot Hudders vervanging tot eind maart 2019), Sami Zemni

Vertegenwoordiger in het FWO:  Ronan Van Rossem en Veroline Cauberghe

Twee vertegenwoordigers van het academisch personeel uit elke vakgroep (minstens 1 AAP/WP)

  • PS01: Sarah Anrijs, Glen Joris
  • PS03: Nathan Van de Putte, Kristof Steyvers
  • PS04: Ronan Van Rossem, Lennart Van Eycken
  • PS05: Koen Vlassenroot, Esther Marijnen

Student: Ellen Van de Steen

ATP: Hilde Van Peteghem en Dries Ledoux

 

Prof. dr. Marianne Maeckelbergh ter vervanging van prof. dr. Vlassenroot vanaf AJ 2020-2021.