Samenstelling

Opleidingscommissie Politieke Wetenschappen

ZAP (geen gastprofessoren) en als titularis aangestelde lesgevers (geen keuzevakken) uit de faculteit : 9

 1. F. De Ville (voorzitter)
 2. K. Steyvers
 3. J. Orbie
 4. J. Adam
 5. T. Van de Graaf
 6. C. Devos
 7. H. Reynaert
 8. M. Vermeiren (secretaris)
 9. B. Decordier

Totaal OC op basis van aantal ZAP-leden : 18

Studenten: minstens 1/3 van 18 = 6

 1. E. De Vocht
 2. O. De Bolster
 3. D. Mwasha
 4. Y. Neyt
 5. E. Van de Steen
 6. B. Van Herck

AAP : 18 - (9+6) = 3

 1. K. Bogaert
 2. P. Moens
 3. N. Gheyle

Totaal : 23 (18 stemgerechtigden + 5 leden zonder stemrecht) (Onderwijsdirecteur is reeds lid),

 1. Monitoraat/studiebegeleiding: K. Teerlinck
 2. CKO-medewerker: J. Baecke
 3. CKO-medewerker: V. Vanderhaeghen
 4. Monitoraat/Trajectbegeleider: A. D'Hollander/K. De Pue
 5. Medewerker Innovatie: E. Buyl

 

Opleidingsspecifieke toetscommissie PW

- VZ OC (zit voor), 2 extra ZAP (bij voorkeur diegene die verantwoordelijk is voor luik toetsing in ZER/vakgroepvz), 1 AAP, 1 CKO + 1 student wordt bij de werking van de OTC betrokken

- op uitnodiging kunnen er andere medewerkers (eventueel externen) de bijeenkomsten bijwonen.

VZ OC (VZ): F. De Ville

Twee extra ZAP:

* M. Vermeiren

* K. Steyvers

* B. Desmet

1 KCO: V. Vanderhaeghen

1 AAP: T. Renson

Student: Y. Neyt

Opleidingscommissie Communicatiewetenschappen

ZAP  (geen gastprofessoren) (geen keuzevakken) uit de faculteit : 9

 1. S. Joye (voorzitter)
 2. D. Biltereyst
 3. K. Raeymaeckers
 4. L. Hudders
 5. L. De Marez
 6. S. Van Bauwel
 7. P. Vyncke
 8. G. Verleye
 9. S. Van Leuven

Totaal OC op basis van aantal ZAP-leden : 18

Studenten: minstens 1/3 van 18 = 6

 1. L. Van Erp
 2. E. Warnes
 3. T. Vandebuerie
 4. E. Van Broeck
 5. D. Benafla
 6. I. Costrop

AAP : 18-(9+6) = 3

 1. R. De Dobbelaer (S. De Ridder)
 2. B. Baccarne (K. Van Damme)
 3. S. Vertoont (Jono Van Belle)

Totaal : 25 (18 + 7 leden zonder stemrecht)

 1. Onderwijsdirecteur: H. Vos
 2. Monitoraat/studiebegeleiding: E. De Boeck
 3. CKO-medewerkers: J. Baecke
 4. CKO-medewerker: V. Vanderhaeghen
 5. Monitoraat/trajectbegeleider: A. D'Hollander/K. De Pue
 6. Medewerker Innovatie: E. Buyl

 

Opleidingsspecifieke toetscommissie CW

- VZ OC (zit voor), 2 extra ZAP (bij voorkeur diegene die verantwoordelijk is voor luik toetsing in ZER/vakgroepvz), 1 AAP, 1 CKO + 1 student wordt bij de werking van OTC betrokken

- op uitnodiging kunnen er andere medewerkers (eventueel externen) de bijeenkomsten bijwonen.

VZ OC (VZ): S. Joye

Twee extra ZAP:

* P. Vyncke

* K. Raeymaeckers

1 CKO: V. Vanderhaeghen

1 AAP: L. Soberon

Student: E. Van Broeck

Opleidingscommissie Sociologie

ZAP (geen gastprofessoren) (geen keuzevakken) uit de faculteit :9

 1. J. Huisman
 2. L. Hustinx
 3. J. Lievens
 4. H. Roose
 5. P. Stevens
 6. B. Van de Putte (voorzitter)
 7. M. Van Houtte
 8. R. Vanderstraeten
 9. R. Van Rossem

Totaal OC op basis van aantal ZAP-leden: 18

Studenten: minstens 1/3 van 18 = 6

 1. K. D'hoe
 2. F. Bonte
 3. M.-L. Mulayi
 4. C. Hollants

5.  V. De Gols

AAP: 18-(9+6)=3

 1. A. Van Pottelberge
 2. V. Van de Straat
 3. R. Waerniers

TOTAAL: 24 (18 stemgerechtigden + 6 leden zonder stemrecht)

 1. Onderwijsdirecteur: H. Vos
 2. Monitoraat/studiebegeleiding: G. Van Der Goten
 3. CKO-medewerker: J. Baecke
 4. CKO-medewerker: V. Vanderhaeghen
 5. Monitoraat/trajectbegeleider: A. D'Hollander of Curriculummanager M. Van Laecke
 6. Medewerker Innovatie: E. Buyl

 

Opleidingsspecifieke toetscommissie SOC

- VZ OC (zit voor), 2 extra ZAP (bij voorkeur diegene die verantwoordelijk is voor luik toetsing in ZER/vakgroepvz), 1 AAP, 1 CKO + 1 student wordt bij de werking van de OTC betrokken.

- op uitnodiging kunnen er andere medewerkers (eventueel externen) de bijeenkomsten bijwonen.

VZ OC (VZ): B. Van de Putte

Twee extra ZAP:

* J. Lievens

* J. Huisman

1 CKO: J. Baecke

1 AAP: R. Waerniers

Student: V. De Gols

Facultaire Opleidingscommissie werd opgeheven

Facultaire Toetscommissie

- OD (zit voor), VZ OC, ombudspersoon, 1 AAP, 1 CKO, medewerker onderwijsinnovatie, 1 student

- op uitnodiging iemand van DOWA, curriculummanager (met betrekking tot examenroosters)

Onderwijsdirecteur (VZ): H. Vos

Voorzitters OC:

* FOC: C. Devos

* OC PW: F. De Ville

* OC CW: S. Joye

* OC SOCIO: B. Van de Putte

AAP: F. De Grove

CKO: V. Vanderhaeghen/J. Baecke

Medewerker innovatie: E. Buyl

Student: D. Benafla