Publicaties

Of je nu in een lokaal magazine iets kan publiceren over je onderzoek, of in een gerenommeerd internationaal tijdschrift, al deze publicaties zijn nuttig om je boeiende gedachten te leren organiseren, structureren en met overtuigingskracht verwoorden.

Wie publicaties voorlegt aan de redactie van een tijdschrift met peer-review, krijgt nuttige feedback van de editors - zelfs (en vooral) als je artikel niet wordt aanvaard. Het is de manier bij uitstek om je onderzoeksideeën te toetsen aan een ruimer publiek dan je onmiddellijke collega's, een publiek dat weliswaar specialist is op jouw terrein. Slaag je erin een onderdeel van je onderzoek in een tijdschrift met peer-review te publiceren, dan krijg je meteen een bevestiging dat je onderzoek goed geargumenteerd, grensverleggend en methodologisch onderbouwd is. Precies daarom zijn (internationale) publicaties zo belangrijk als kwaliteitsindicator van je verrichte onderzoekswerk.

De publicatiecultuur in de alfawetenschappen verschilt nogal van die in de exacte, medische en toegepaste wetenschappen. In de humane wetenschappen genieten publicaties in boekvorm bij een gerenommeerde uitgeverij ook een hoge status. De UGent heeft reeds een onafhankelijke selectie gemaakt van zowel uitgevers als tijdschriften die niet voorkomen in het Web of Science, maar toch een internationale wetenschappelijke reputatie genieten. Over het algemeen geldt het Web of Science (enkel toegankelijk binnen het UGent portaal) als kwaliteitscriterium voor wetenschappelijke publicaties. Artikels in tijdschriften die daarin zijn opgenomen, worden ook "A1 publicaties" genoemd.
De niet-A1-publicaties in de humane en sociale wetenschappen krijgen een eigen statuut binnen het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand.

Het Engels is de academische lingua franca geworden voor zo goed als alle vakgebieden. Het is daarom uitermate belangrijk dat je je goed leert uitdrukken in deze taal, en dat je je eigen vakterminologie in het Engels goed beheerst.
(uit doctoreren aan de UGent)

Elke UGent-onderzoeker heeft de plicht zijn/haar publicaties in te voeren in de UGent bibliografie.  De UGent-bibliografie vormt de basis voor alle informatie betreffende de onderzoeksoutput van de UGent (o.a. ook bron voor updates van VABB).