Scripties en doctoraten

Vanaf het academiejaar 2008-2009 kunnen volgende doctoraatstitels worden behaald in de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen:

  • Doctoraat in de Communicatiewetenschappen
  • Doctoraat in de EU-studies
  • Doctoraat in de Politieke Wetenschappen
  • Doctoraat in de Sociologie

(beslissing Faculteitsraad 5/11/2008)

Overzicht doctoraten

Een overzicht van de afgelopen doctoraatsonderzoeken aan onze faculteit kan u terugvinden via biblio of op websites van de vakgroepen: