Overzicht opleidingsonderdelen

Algemene didactiek

Meer info over de algemene vakken vind je op Educatieve Master

Vakdidactiek

  • Initiatie Vakdidactiek Maatschappijwetenschappen
  • Specifieke Vakdidactiek Maatschappijwetenschappen
  • Stage Maatschappijwetenschappen

Studiegids

programma Educatieve Master Maatschappijwetenschappen in studiegids

Ik moet de SLO nog afwerken

Indien je reeds 15 studiepunten van de SLO hebt behaald, ben je in de mogelijkheid om nog tot 2 jaar de SLO af te werken. Voor meer info contacteer ons