Getuigenissen van oud-studenten

Ik heb heel veel geleerd van deze verschillende stages. Ik heb aan heel verschillende klassen en leerlingen lesgegeven. Ik heb hierdoor geleerd te differentiëren, werkvormen aan te passen aan de klasgroepen en grenzen te stellen wanneer nodig. Ten slotte ben ik heel blij dat ik ook een stage heb gedaan in het BSO. Hoewel ik dit van tevoren best spannend vond, bleek het achteraf mijn interessantste, leerzaamste en leukste stage te zijn geweest. Ondertussen heb ik een job gevonden in een BSO school en ga ik hier, mede dankzij deze stage, vol vertrouwen aan beginnen. (studente academiejaar 2018-2019)
Ik wilde je even bedanken voor de les over e-learning (intussen al meer dan een jaar geleden, wat vliegt de tijd!). Door de huidige omstandigheden heb ik er al veel uit kunnen gebruiken. Mijn collega's hebben heel wat vragen over bruikbare tools en apps, terwijl ik veel gemakkelijker mijn weg kan vinden. Ik gebruik onder andere Spons.nl en andere apps die we tijdens die les hebben gezien. Hopelijk wordt de les nog steeds gegeven in vakdidactiek?(student academiejaar 2018-2019)
De lerarenopleiding en mijn ervaring tijdens de stages hebben me geleerd hoe ik me kan aanpassen aan onverwachte situaties. Presentatietechnieken en klasmanagement zijn zaken die mij zeker hebben geholpen, onder meer tijdens sollicitatiegesprekken waarbij ik mezelf moest voorstellen en moest reageren op onverwachte cases. Ik ben er ook persoonlijk door gegroeid omdat je je als leerkracht toch verantwoordelijk voelt voor je klas. (studente academiejaar 2017-2018)
Deze stage heeft me doen beseffen dat al het werk dat ik in deze lessen (en andere lessen op andere scholen) gestoken heb, het dubbel en dik waard waren. Alle uren van stress en onzekerheid die ik af en toe dit jaar wel ervaren heb, stellen niets voor in vergelijking met de dankbaarheid die je ervoor terug krijgt. De stage in deze school heeft me nog maar eens laten beseffen dat ik echt heel graag leerkracht wil worden en dat ik ook heel veel voldoening haal uit deze job. Hoewel er enorm veel werk kruipt in de voorbereiding van een les, krijg je zoveel positieve bevestiging van de leerlingen, mensen rondom jou etc. Ik heb ook echt het gevoel dat ik door leerkracht te zijn de leerlingen iets kan bijbrengen, zelfs al is het maar binnen een vak als cultuurwetenschappen bijvoorbeeld. Leerlingen zin doen krijgen in leren, in een bepaald onderwerp etc. is voor mij echt van belang als leerkracht in spé. (studente academiejaar 2017-2018)
Ik ben er nu meer dan ooit van overtuigd dat elke onderwerp, hoe saai het ook lijkt, interessant kan worden gemaakt via de juiste werkvormen. Daar dacht ik vroeger anders over, tot ik geïnspireerd werd doorheen alle lessen en stages. (studente academiejaar 2016-2017)
Ik werk graag met jongeren en ik vind het heel leuk om hen iets bij te leren. Voor mij is lesgeven echt een passie. Ik doe het heel graag en ik ben dan ook van plan om ooit in het onderwijs te belanden. (studente academiejaar 2016-2017)
De vakdidactiek heeft mij heel veel bijgebracht. Bedankt voor de opleiding, de begeleiding en de feedback bij de stage. Blijf zeker zo doorgaan, ik zal iedereen deze opleiding aanraden. (studente academiejaar 2014-2015)
Ik heb me vorig jaar ingeschreven voor de specifieke lerarenopleiding, en dat heb ik me op geen moment beklaagd. Ik heb zoveel geleerd over mensen, mezelf en motivatie. De stages gaven me de kans enige praktijkervaring op te doen, waardoor ik nu sta te popelen om zelf voor de klas te staan.(studente academiejaar 2013-2014)