Handboeken en leerboeken

We beschikken over een ruime collectie leerboeken en handleidingen, tijdschriften, lesmappen en achtergrondinformatie m.b.t. de vakken waarvoor onze studenten onderwijsbevoegdheid hebben.
Deze zijn te reserveren via de UGent catalogus en te raadplegen in de faculteitsbibliotheek.