Combinatie studie en werk

Elk jaar zijn er studenten die de Educatieve Master combineren met werk. Daarom zijn er voor de studenten diverse 'statuten' uitgewerkt.

    • Een reguliere student volgt de volledige opleiding.
    • Een Leraar-in-opleiding (LIO) combineert het werken in het onderwijs met de lerarenopleiding.

Hiervoor is een aangepast programma uitgewerkt.

    • Een werkstudent combineert werken buiten het onderwijs met de lerarenopleiding.

Ook hier is een aangepast programma voorzien.