Joy Verstichele

Coördinator van het Vlaams Huurdersplatform

joy-verstichele.jpgEigenlijk wist ik niet precies wat ik wilde studeren. Ik was geïnteresseerd in het gedrag van mensen, dat zeker. Waarom doen mensen wat ze doen? In hoeverre speelt de context een rol? Dat boeide me, maar ik wist niet goed of ik nu psychologie zou studeren, of sociologie, of misschien wel antropologie. Het werd sociologie en dat was voor mij de goede keuze.

Interessante vragen

In de opleiding werden er altijd opnieuw razend interessante vragen gesteld over het functioneren van de samenleving. Het waren vragen waar ik ook mee zat. Op een heel kritische manier werd de maatschappij geanalyseerd en dat lag me wel, zeker omdat ik via studentenjobs ook in contact kwam met de wereld van kwetsbare mensen. Ik werkte bijvoorbeeld bij een sociaal verhuurkantoor in Waregem. Na mijn opleiding sociologie studeerde ik nog politieke communicatie. Ik deed stage bij Kif Kif, een organisatie die strijdt tegen ongelijkheid en racisme.

Vlaams Huurdersplatform

Intussen ben ik coördinator van het Vlaams Huurdersplatform. We ondersteunen huurders en hun verenigingen. De klemtoon ligt op de groepen die het zwakst staan. We kijken hoe we hen kunnen helpen door informatie uit te wisselen, door adviezen te geven, en door te wegen op het beleid. Het woondebat is erg belangrijk in de politiek. Ik overleg geregeld met de overheid en probeer de beleidsmakers ervan te overtuigen om rekening te houden met de zwakkere huurders.

Het komt me goed van pas dat ik tijdens mijn opleiding sociologie een uitgewerkt overzicht kreeg van maatschappelijke noden. De nadruk werd sterk gelegd op mensen in een kwetsbare positie.

Onderzoek begrijpen

Daarnaast leerden we in de opleiding om zelf onderzoek te doen en om bestaande studies correct te begrijpen. Als ik nu resultaten van onderzoek zie, dan kan ik die meteen correct interpreteren en er ook mee aan de slag gaan.

In de wereld van de verhuurkantoren is er helaas weleens sprake van discriminatie. Sociologisch onderzoek toont aan dat praktijktesten een goede manier zijn om die discriminatie te meten. Het is een belangrijke stap om tot oplossingen te komen, want mensen met een andere etnische achtergrond, met een beperkt vermogen of met een beperking hebben het echt moeilijk op de huurdersmarkt.

Ik ben echt tevreden dat ik door mijn sociologieopleiding een goed inzicht kreeg in al deze dynamieken. Het is dat doorzicht dat ik nu volop kan gebruiken als ik met beleidsmakers in gesprek ga.