Koen Van der Bracht

Adjunct-auditeur bij het Rekenhof

koen-van-der-bracht.jpgIn mijn opleiding geschiedenis ga je vooral kijken naar hoe de samenleving vroeger in elkaar zat, en in sociologie gaat het meer om hoe ze nu in elkaar zit. Ik wou me meer verdiepen in dat hedendaagse en heb via een voorbereidingsprogramma mijn studietraject verder gezet naar de master sociologie.

Voor wie graag vraagt ‘Waarom?’.

Als je geïnteresseerd bent in de maatschappelijke problemen die we vandaag zien, en bezig bent met hoe de maatschappij in elkaar zit dan is sociologie een richting voor jou. Van alledaagse dingen kan je de waaromvraag stellen; waarom gaan we elke dag werken, waarom hebben sommigen een probleem met migranten in onze samenleving, waarom kunnen vrouwen moeilijk het glazen plafond doorbreken, waarom hebben bepaalde mensen het moeilijk met transgenders. Sociologie is een van de beste opleidingen om dat soort problemen te doorgronden, analyseren, en voorstellen te formuleren om die in de toekomst te verhelpen.

Het leven aan het Rekenhof.

Ik ben adjunct-auditeur aan het Rekenhof. Het Rekenhof is een collaterale instelling van het federaal parlement. Onze taak bestaat er uit om parlementsleden bij te staan in de controle van de regering. Zo helpen we bij de jaarlijkse begroting, iets wat zeer ingewikkeld is geworden en de individuele parlementsleden hun petje te boven gaat. Of we brengen de volledige werken van FedAsiel in kaart. Nu werk ik bijvoorbeeld rond het horecaplan dat onder meer flexijobs heeft ingevoerd. Ik ga na welk effect dit heeft op de tewerkstelling. We schrijven dan rapporten die naar het parlement gaan, zodat daar kritische vragen kunnen gesteld worden aan de regering. Via audits moeten we dus het efficiënter werken van de overheid bevorderen. We zijn een soort waakhonden die letten op het overheidsgeld en of het wel goed besteed wordt.

Via een vacature die ik las in de krant de Metro op de trein kwam ik hier terecht. Voordat ik in het Rekenhof belandde, heb ik eerst gedoctoreerd, wat niet per se nodig was om hier terecht te komen. De sollicitatie bestond uit een technische proef over hoe je onderzoek opstelt. Dat is iets dat je leert doorheen je opleiding, vanaf het eerste bachelorjaar tot de master.

Hoe zit een normale dag eruit?

In mijn job wordt gewerkt met glijdende uren: je begint en vertrekt wanneer je wilt. We gaan vaak ter plaatse en komen in instellingen zoals Fedasiel en bezoeken asielcentra om te kijken hoe hun werking in elkaar zit. Nu met het horecaplan zit ik vooral bij de RSZ en kabinetten van ministers. Ook inhoudelijk varieert het sterk: nu zijn we bijvoorbeeld data aan het aanvragen om te analyseren, en op andere momenten leggen we interviews af van functionarissen.

Statistische bagage in een tijdperk van big data

Wat je goed leert in sociologie in Gent is een onderzoek succesvol uitvoeren van start tot finish. Een onderzoeksvraag opstellen, welke gegevens ga je gebruiken, welke methoden ga je toepassen en hoe formuleer je een onderbouwde conclusie. Dat zijn vaardigheden die gewaardeerd worden in tal van bedrijven en instellingen, zoals in het Rekenhof. We zitten in een tijdperk van big data. Afgestudeerden uit verschillende disciplines kunnen gegevens analyseren, maar er zijn er weinig die ook de menselijke kijk op de zaken hebben. Dat is iets typisch sociologen. Wij hebben het beste van beiden werelden: we kunnen de gegeven analyseren en kunnen een blik werpen op de mensen achter de cijfers.

Het gaat over mensen en de samenleving. Bijvoorbeeld arbeidsanalyses gaan over tewerkstelling en waarom bepaalde mensen kiezen voor een bepaalde job, of het gelijke kansenbeleid in het onderwijs, of nagaan of mensen voldoende geholpen worden in de bijzondere jeugdzorg. Je zou ook onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld hoe een machine sneller kleren kan produceren voor een bepaald merk. Bij sociologen gaat het daar niet om, maar om de samenleving en de interactie tussen mensen en tussen mensen en instellingen.

Een tip voor studiekiezers!

Overweeg zeker de opleiding sociologie als maatschappelijke problemen en evoluties je bezig houden. Ik merk dat het onder velen een weinig gekende richting is, maar je leert heel wat vaardigheden die je een stevige positie op de arbeidsmarkt bezorgen en inhoudelijk niet teleurstelt.