Gesprekken voorbereiden en voeren via de BIG 5.

Selectietools beter begrijpen en in je voordeel gebruiken.

Wat?


Via de Big Five persoonlijkheidstest willen recruiters inzicht verwerven in het karakter en de persoonlijkheid van de sollicitant. Dit doen ze door je te scoren op de 5 hoofddimensies nl. extravert/introvert; inschikkelijkheid, zorgvuldig/onzorgvuldig, emotioneel stabiel/instabiel en openheid voor ideeën en ervaringen. 
Een belangrijk kenmerk van de Big Five is dat de scores op de karaktertrekken niet het ene of het andere uiterste representeren. Mensen neigen eerder naar de ene of de andere zijde van het spectrum.  Je bent bijvoorbeeld niet óf extravert óf introvert. De meeste mensen scoren er tussenin. De combinatie van alle persoonlijkheidseigenschappen levert eindeloos verschillende persoonlijkheden op. Er is trouwens geen goede of slechte kant aan het spectrum. Het komt ook zelden voor dat iemand aan een uiterste zit.

Waarom gaat men hierop testen?


Persoonlijkheid, intelligentie en vooropleiding bepalen in grote mate hoe mensen zich op de werkvloer voelen. Niet elke persoonlijkheid kan aarden in elke bedrijfscultuur of binnen elke functie. Door je persoonlijkheid onder de loep te nemen, poogt men tot een zo goed mogelijke match te komen.

Voorbeelden:

 • Extreem introverte mensen werken veelal liever in bedrijven met minder persoonlijk contact of aarden minder in commerciële functies.
 • Bepaalde functies vereisen een hoge graad van zorgvuldigheid, maar geen creativiteit of flexibiliteit.
 • Sommige mensen werken graag in een team (en zijn dus eerder inschikkelijk), anderen zijn eerder een leiderstype (en zijn dus minder inschikkelijk, en extravert).


Hoe vul je een persoonlijkheidstest in?


Denk niet te lang na. Geef eerlijke en spontane antwoorden. Bij twijfel ga je voor je eerste idee. Na het invullen van de elektronische vraagbatterijen volgt een  gesprek waarbij recruiters bepaalde dimensies verder aftoetsen.

 • Je perfect voordoen is verleidelijk. Er zijn vragen die nagaan hoe eerlijk je bent. Bij detectie van wenselijke antwoorden sla je enkel een slecht figuur.
 • Bedrijven geven geen inzicht in welke persoonlijkheid ze zoeken.
 • Via deze testen wil men mensen matchen qua persoonlijkheid aan een job. Mogelijks kom je bij wenselijk gedrag uit bij een job die toch niet echt bij je persoonlijkheid past.
 • Bij testen met vrije antwoordkeuze:
  • Mogelijke keuzes tussen 'helemaal akkoord - akkoord - om het even - niet akkoord - helemaal niet akkoord'.
  • Pas op met een te eenzijdige (te frequente) keuze voor ‘om het even’. Met neutrale scores kunnen recruiters geen kant op.  

 

 • Testen met een gedwongen antwoordkeuze.
  • Bij dit type test moet je een keuze maken, zelfs als het antwoord niet helemaal je mening omvat, of moet je uit vier beweringen degene kiezen die het meest en het minst op jou van toepassing is.

5 hoofddimensies/ karaktertrekken:

 • EXTRAVERT/INTROVERT

  • Assertief vs. gereserveerd
  • Werken in gezelschap vs. voorkeur alleen werken
  • Levendig vs. rustig
  • Spraakzaam vs. stil, afwachtend

 

 • INSCHIKKELIJKHEID (meegaand vs. onafhankelijkheid)

  • Focus op de andere vs. focus op zichzelf
  • Milder oordeel vs. harder
  • Inschikkelijk vs. competitief
  • Gemeenschappelijk belang vs. individueel belang
  • Vertrouwend vs. wantrouwig

 

 • OPENHEID

  • vernieuwend vs. behoudsgezind
  • creatief vs. traditioneel
  • ruime interesse vs. specifieke interessedomeinen
  • avontuurlijk vs. praktisch & nuchter
  • openstaan voor subjectieve elementen vs. objectieve feiten

 

 • ZORGVULDIGHEID/ONZORGVULDIG

  • ordelijk vs. wanorde
  • regels vs. flexibel
  • georganiseerd vs. gestructureerd ad hoc
  • strikt vs. nonchalant
  • grondig vs. minder gedetailleerd

 

 • EMOTIONELE STABIEL/INSTABIEL

  • Stressbestendig vs. bezorgd
  • Rustig vs. onrustig
  • Kalm vs. opvliegend
  • Neemt kritiek niet persoonlijk vs. beledigend
  • Optimist vs. pessimist


Links rond dit onderwerp:

•    https://www.123test.nl/bigfive/
•    https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstest
•    https://www.vdab.be/tests/persoonlijkheidstesten.shtml#