Gesprekken via de STARR-techniek. Kan ik mezelf voorbereiden?

Tijdens een sollicitatie gebruiken rekruteerders dikwijls de STARR-techniek. Dit is een interviewtechniek om kandidaten op gestructureerde wijze te bevragen over hun rond gedrag en competenties.
De techniek is vrij eenvoudig maar doeltreffend. Sollicitanten kunnen op zo hun competenties duidelijk in de verf zetten.

STARR staat voor:

  • Situatie
  • Taak
  • Acties
  • Resultaten
  • Reflectie

Een STARR-interview start telkens met de vraag om je een situatie voor de geest te halen waarbij je bepaalde competenties en gedragingen nodig had. Je moet de situatie zo duidelijk mogelijk  omschrijven en duidelijk maken wat jouw taak/rol erin was. Nadien moet je  jouw acties beschrijven en de resultaten toelichten. Tot slot vraagt men je om hierover te reflecteren  (wat ging goed, wat ging minder goed, wat zou je anders doen).

Het is belangrijk om op die STARR-methode voorbereid te zijn. Breng je competenties in kaart en haal je succesverhalen voor de geest. Welke professionele successen heb je geboekt? Denk na over concrete situaties waarin je goed reageerde, waar je nadien ook fier was, of waarbij je voldoening haalde uit je resultaten. Opgelet, bij starters kan het ook gaan om een ervaring of situatie tijdens je vakantiejob, stage of vrijwilligerswerk. Successen dienen wel in lijn van je opleiding te liggen.


Bekijk als voorbereiding op een sollicitatie alle competenties die in een vacature staan. Probeer voor elke competentie een succesverhaal voor te bereiden volgens de STARR-methode.

OEFENING:

Tijdens een interview vraagt men je om je 'aansturen, leiding geven' te beschrijven.

Je voorbereiding ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit.

Competentie die je wil bewijzen: Aansturen, leiding geven.

Situatie

Ik werkte als teamlid mee aan de organisatie van een ledenweekend van de studentenvereniging. Op de tweede dag stond een grote challenge game op de agenda. Bij het klaarzetten de verschillende games kwam de organisator/coördinator ten val en werd deze naar de eerste hulp van een ziekenhuis gebracht. De coördinatie viel hierdoor weg. Iedereen was onder de indruk en er heerste chaos waardoor iedereen de taken niet meer op een planmatige manier aanpakte. Ik nam zijn coördinatie over en zorgde dat de games toch konden doorgaan. 

Taak en Actie:

 Als teamlid wist ik ongeveer wat er allemaal diende te gebeuren. Na het uitvallen van de coördinator nam ik zijn rol over en zorgde dat alles games en de organisatie ervan toch vlot liep. 

Resultaat

De teamleden kregen sturing. Zo kregen we toch alle taken rond. Voor de deelnemers was dit een geslaagde middag. 

Reflectie

Door mijn tussenkomst slaagden we erin om de taak tijdig af te ronden. Ik coördineerde en stuurde het team aan zodat alle challenges lukten. Vooraf had ik mezelf nooit als sturende en coördinerend persoon gezien. 

 

Je kunt elke gevraagde competentie volgens bovenstaand schema voorbereiden.