Attesten

Zelf af te printen

Aan te vragen

Creditbewijzen, Studieresultaat, Puntenbriefjes (Nederlands en Engels), Transcript of Records (TOR)

Aanvragen via fsa.psw@ugent.be met vermelding van:

 • naam + voornaam
 • studentennummer
 • studiejaar/jaren
 • soort attest
 • taal

Stageattesten tbv. NMBS

Aanvragen via fsa.psw@ugent.be met vermelding van:

 • naam + voornaam
 • studentennummer
 • opleiding
 • vakcode stage (+ aantal SP)
 • geboorteplaats en -datum
 • naam en adres stageplaats
 • exacte periode stageplaats

Andere attesten

  • Verzekeringsattesten: Nederlands, Frans, Engels en Duits :

  - voor uitgaande Erasmusstudenten:
  - voor stages: aanvragen bij de vakgroep

  • Attesten voor inkomende 'exchange students' (verblijfsperiode):
  • Invullen aanwezigheidsattesten voor de RVA en beursstudenten: fsa.psw@ugent.be

  Download Curriculumonderdeelrealisatie