Onderzoekspaper

Praktische info

Registreren via:

http://artemis.ugent.be

Hier vind je het bijhorende facultaire reglement. Het is heel belangrijk dit te lezen en zorgvuldig toe te passen:

!!!!Van wie de deadlines niet haalt, is de Onderzoekspaper niet ontvankelijk!!!!

 

T.e.m. 2 november 2018 kan u via de Artemis webapplicatie uw onderwerp en promotor invoeren. (behalve voor Sociologie: t.e.m. 22 oktober 2018!)

Opgelet!

  • Enkel registreren via Artemis als u al bent ingeschreven als student + correct studiejaar aanduiden
  • Dit is elk academiejaar een nieuwe database, bissers dienen zich opnieuw te registreren in Artemis.
  • Studenten die NIET geregistreerd zijn in Artemis, kunnen NIET indienen!

Het indienen van de Onderzoekspaper

De paper wordt ingediend in elektronische vorm (PDF) via Dropbox Minerva.

Wanneer indienen?

zie data/deadlines

Hard-copy?

  • enkel voor de Sociologie en de Communicatiewetenschappen
  • 2 exemplaren, recto verso en enkel een nietje -> geen plastieken mapjes of kaften of ringen)
    Indienen op de FSA.

Afzonderlijke regeling voor uitwisselingsstudenten:

  • elektronische versie opsturen naar de promotor, de commissaris + vakgroep ten laatste op 9 mei 2019
  • de 2 gedrukte exemplaren bezorgen aan de vakgroep (uiterlijk 14 mei 2019). Indien met de post verstuurd (zelfde post-datum als elektronische versie)

Enkele belangrijke data

Overzicht van de belangrijkste data / deadlines

Feedback

Feedback Onderzoekspaper is bij de promotor na de proclamatie na afspraak.