Programmahervorming 2023-2024

Communicatiewetenschappen

Media en communicatie zijn constant in ontwikkeling en dit aan een razendsnel tempo. Om de vinger aan de pols te kunnen houden zet de opleiding communicatiewetenschappen bewust in op een innovatief aangepast programma. We optimaliseren enerzijds het huidige programma door de bestaande sterktes verder uit te bouwen vanuit het streven naar een maatschappelijk en wetenschappelijk relevante opleiding. Naast de brede theoretische basis en de kritische blik die verder verfijnd worden, besteden we daarnaast meer aandacht aan professionele vaardigheden waardoor je nog beter voorbereid bent op de arbeidsmarkt van de toekomst. Aansluitend biedt het vernieuwde programma meer opties om actief je persoonlijk profiel vorm te geven en je als zelfstandige kritische communicatieprofessional te specialiseren aan de hand van een brede waaier aan keuzemogelijkheden.

Hieronder kan u het nieuwe programma terugvinden (onder voorbehoud).

Overgangsmaatregelen

Programmahervormingen kunnen invloed hebben op je studietraject. Raadpleeg hier de overgangsmaatregelen voor 2023-2024:

Nieuw programma Communicatiewetenschappen 2023-2024

Politieke wetenschappen

Om de opleiding politieke wetenschappen nog beter af te stemmen op huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen en verwachtingen van de arbeidsmarkt voeren we een aantal wijzigingen aan het programma door. Met die aanpassingen versterken we de aandacht in het programma voor duurzaamheidskwesties en zetten we nog meer in op het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn in de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst (data-analyse, beleidsanalyse, soft skills). Tegelijk behouden we de bestaande sterktes van onze opleiding: we geven studenten een brede vorming waarmee ze later actief kunnen bijdragen aan de organisatie van de maatschappij; we bekijken actuele uitdagingen door een historische en theoretische bril; en we bieden studenten de kans om zich te specialiseren in een bepaald niveau van politieke organisatie (nationaal, Europees, internationaal).

Overgangsmaatregelen

Deze programmahervormingen kunnen invloed hebben op je studietraject. Raadpleeg hier de overgangsmaatregelen voor 2023-2024 (laatste update 21/09/23).

Nieuw programma Politieke wetenschappen 2023-2024

Sociologie

De opleiding Sociologie bestaat uit een aantal leerlijnen: de fundamenteel-sociologische lijn, een beleidsgerichte lijn, een methodologische lijn, en een multidisciplinaire lijn. Om de volgtijdelijkheid binnen en tussen de lijnen te optimaliseren, worden dit jaar een aantal kleine programmawijzigingen doorgevoerd. De opleiding blijft inzetten op haar sterktes: een gedegen fundamenteel-theoretische achtergrond die toegepast wordt op de samenleving van de 21ste eeuw, een sterke focus op kwantitatieve én kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, en een blik op veranderingsprocessen in organisaties en andere beleidscontexten.

Hieronder kan u het nieuwe programma terugvinden (onder voorbehoud).

Overgangsmaatregelen

Programmahervormingen kunnen invloed hebben op je studietraject. Raadpleeg de overgangsmaatregelen voor 2023-2024.

Nieuw programma Sociologie 2023-2024