Vrijstellingen

Heb je reeds een diploma of heb je al (een deel van) een andere opleiding afgewerkt?

 

Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen. Wie houder is van creditbewijzen (zonder te zijn gedelibereerd voor het vak op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt) of van eerder verworven kwalificaties (EVK's) kan in aanmerking komen voor een vrijstelling. Je kan deze aanvragen wanneer je vaststelt dat de inhoud van een vak overeenstemt met de inhoud van een vak waarvoor je reeds geslaagd bent. Om dit na te gaan kan je best via de studiegids van UGent de opleiding die je wenst te volgen raadplegen. Je kan verder klikken op de opleidingsonderdelen om in de studiefiche de inhoud hiervan na te lezen.

Als je een vrijstelling aanvraagt, en die wordt toegekend, dan maakt het vak waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of een examen dient af te leggen.

  Vraag je vrijstelling aan