Vrijstellingen

Procedure aanvraag vrijstellingen

Om een vrijstelling aan te vragen wordt gebruik gemaakt van een vrijstellingslijst. Op deze lijst staan vrijstellingen die standaard worden toegekend als je behaalde credit niet ouder is dan 5 jaar (procedure A). Indien je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling die niet voorkomt op deze lijst of ouder is dan 5 jaar en jonger dan 10 jaar neem je contact op met de lesgever in kwestie om hieraan advies over de vrijstelling te vragen (procedure B).
Een positief advies van de lesgever betekent niet dat de vrijstelling reeds is goedgekeurd.


Vrijstellingen voor vakken die exact aan elkaar gelijk zijn (= dezelfde code hebben, op te zoeken in de studiegids) worden ook ingevuld onder blok 1 op het hoofdaanvraagformulier.

Download de vrijstellingslijst

 

Procedure A - Vakken uit vrijstellingslijstProcedure B - Vakken buiten vrijstellingslijst

Invullen hoofdaanvraagformulier

- Vakken invullen onder blok 1
(correcte benaming: studiegids)

- puntenbriefje bijvoegen

- Volledig dossier afgeven:
FSA
Universiteitstraat 8
9000 Gent

Invullen hoofdaanvraagformulier

- Vakken invullen onder blok 2
(correcte benaming: studiegids)

- Alle nodige documenten toevoegen

- Persoonlijk vragen bij de
betrokken lesgever(s) via
vrijstellingsformulier per vak

- Volledig dossier afgeven:
FSA
Universiteitstraat 8
9000 Gent

 

Je bundelt het volledig ingevulde hoofdaanvraagformulier samen met een kopie van je puntenlijst(en) uit je voorgaande studie(s) en alle vrijstellingsformulieren per vak (voor procedure B) samen, en dient vervolgens je volledige vrijstellingsdossier in bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA).

Nadat je dossier is voorgekomen op de Curriculumcommissie van de faculteit zal de FSA je berichten via OASIS over de finale beslissing en de toegekende vrijstellingen inbrengen in je curriculum.

 
Opgelet! Geen vrijstellingen voor:

  • Credits ouder dan 10 jaar
  • Oude jaaroverdrachten
  • Credits uit een professionele bachelor vooropleiding 

Voor credits ouder dan 5 jaar ga je via procedure B.

 

Deadlines aanvraag vrijstellingen:

  • 1e semestervakken: vóór 15 oktober
  • 2e semester- en jaarvakken: vóór 1 maart