Vrijstellingen

Hoe vrijstelling aanvragen?

Vrijstellingsaanvragen verlopen via Oasis .

 • Stap 1: Registreer je of meld je aan in Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.
 • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
 • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
 • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.
 • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven en geef deze een duidelijke bestandsnaam.
 • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
 • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in. Enkel vrijstellingsaanvragen "in voorstel" worden beoordeeld!

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier in Oasis opvolgen. Je wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht als de status van je dossier verandert en/of is afgehandeld.

Handleiding vrijstellingen indienen

Reeds een diploma of credits behaald voor vakken binnen een academische opleiding?

Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen. 

Een vrijstelling kan worden aangevraagd op basis van:

 • een creditbewijzen (zonder te zijn gedelibereerd). Dit is een eerder verworven kwalificaties (EVK's). Je kan deze aanvragen wanneer je vaststelt dat de inhoud van een vak overeenstemt met de inhoud van een vak waarvoor je reeds geslaagd bent.
 • Een bewijs van bekwaamheid o.b.v. eerder verworven competenties (EVC). Opgedane ervaring kan via het doorlopen van een bekwaamheidsonderzoek erkend worden, je ontvangt dan een bewijs van bekwaamheid. Met dit bewijs van bekwaamheid kan je dan vrijstellingen aanvragen. EVC's leiden dus niet rechtstreeks naar vrijstellingen!

  Voor meer informatie neem contact op met sophie.decoene@ugent.be.

Er zijn geen standaardlijsten met vrijstellingen die toegekend worden per vooropleiding. De reden hiervoor is dat vakken elk jaar kunnen wijzigen (studiepunten kunnen aangepast worden, lesgevers en cursusmateriaal kunnen vervangen worden, vakken kunnen verdwijnen...). Daarom beoordeelt de curriculumcommissie elke ingediende aanvraag opnieuw. Je moet dus eerst zelf een screening doen op basis van de studiefiches van de vakken van de opleiding die je zal volgen. Deze vind je in de studiekiezer van UGent. Sorteer op faculteit: Politieke en Sociale Wetenschappen en ga naar de opleiding waarbinnen je vrijstellingen wil aanvragen.

Vakken toevoegen in het curriculum

Vakken waarvoor je vrijstellingen aangevraagd hebt, moet je ook toevoegen in jouw curriculum via OASIS. Wanneer een vrijstelling wordt goedgekeurd, zal de curriculumcommissie dat vak voorzien van de notatie van de vrijstelling. Vermeld in het opmerkingenscherm dat je een vrijstelling hebt verkregen/aangevraagd.

Staat er dat je het vak niet kan toevoegen (reeds opgenomen of gerealiseerd) dan mag je dit opgeven in het opmerkingenscherm, de administratie zal het vak dan toevoegen en er een vrijstelling aan koppelen.

Als een aangevraagde vrijstelling niet wordt toegekend, dan heb je nadien nog de mogelijkheid om dit vak uit jouw curriculum te verwijderen in geval je het desbetreffende vak niet wenst te volgen.

Als een vrijstelling wordt toegekend, dan maakt dit vak geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of een examen dient af te leggen.

Deadlines

Je dient je vrijstellingsaanvraag zo snel mogelijk in en zeker:

- uiterlijk op 14 november voor vakken van het eerste semester

- uiterlijk op 28 februari voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken