Tussentijdse toetsen

Context

Vanaf het academiejaar 2019-2020 maken tussentijdse toetsen deel uit van het studietraject van eerstebachelorstudenten. Deze nieuwe aanpak is het resultaat van intens overleg binnen de faculteit, waarbij ook de studenten uitvoerig betrokken werden, en wordt nauw opgevolgd door de lesgevers en kwaliteitszorg.

Doel

De tussentijdse toetsen zijn bedoeld om eerstebachelorstudenten tijdig te activeren, om zo hun  slaagkansen te verhogen. We willen studenten stimuleren om sneller de leerstof te beginnen verwerken. In het eerste semester is er voortaan ook een lesvrije dag voorzien, die ze planninggewijs volledig kunnen gebruiken om te studeren. Bovendien volgt er na elke tussentijdse toets feedback, en krijgen studenten zo sneller de kans om (indien nodig) hun studieaanpak bij te sturen, met ondersteuning vanuit het Monitoraat.  

Praktisch

Welke vakken?

De tussentijdse toetsen worden georganiseerd voor elk vak uit het eerste semester van de eerstebachelorstudenten van onze faculteit: Statistiek, Politicologie, Sociologie, Communicatiewetenschap en Sociale en politieke leerstelsels.

Voor wie?

  • De tussentijdse toetsen zijn bedoeld voor eerstebachelorstudenten Politieke wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Ze zijn ook bedoeld voor studenten die een (van die) eerstebachelorvak(ken) meenemen in een geïndividualiseerd traject (GIT). Wie van deze studenten een werkstudentenstatuut heeft, mag kiezen of hij/zij al dan niet deelneemt.
  • Dus NIET voor studenten uit andere opleidingen (dus ook niet voor studenten uit andere opleidingen in een GIT), studenten die (één van) die vakken in een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen en studenten die het vak via creditdoelcontract volgen.
  • Er wordt rekening gehouden met faciliteiten voor studenten met een bijzonder statuut.

Welke leerstof?

De tussentijdse toets gaat telkens over ongeveer een kwart van de leerstof (bij ieder vak is duidelijk aangegeven over welk deel van de leerstof het examen zal gaan). De leerstof valt niet weg voor het examen.

Op hoeveel punten?

De tussentijdse toets wordt gequoteerd op 4 punten. De punten van de tussentijdse toetsen tellen mee voor het examen in 1ste zittijd, dus het examen in januari staat op 16 punten. De punten tellen niet mee voor de 2de zittijd: dan staat het examen op 20 punten.

Afwezig?

Indien je niet kan deelnemen omwille van een wettige reden (bv. ziekte) dien je dit ten laatste de dag zelf te melden aan de facultaire studentenadministratie (fsa.psw@ugent.be / (0)9 264 97 71 ). Voeg in je mail een geldig bewijsstuk toe van je afwezigheid (bv. doktersattest).

In januari maak je het examen dan op 20 in plaats van op 16.

Wanneer je afwezig bent zonder wettige reden, resulteert dit in 0/4 voor de tussentijdse toets. 

Concrete data

Communicatiewetenschap en Sociologie

Maandag 4 november 2019, 8u30-10u, Aud. Leon De Meyer (Campus UFO)

Politicologie

Dinsdag 12 november 2019, 10u-10u45 (in les Politicologie, aansluitend is er gewoon les), Aud. Leon De Meyer (Campus UFO)

Sociale en politieke leerstelsels en Statistiek

Maandag 18 november 2019, 8u30-10u, Aud. Leon De Meyer (Campus UFO)

Wat na de tussentijdse toetsen?

  • De punten van de tussentijdse toetsen worden zo snel mogelijk na elke test bekendgemaakt via ‘Scores’ op de Uforapagina’s van de afzonderlijke vakken.
  • Inhoudelijke feedback krijg je tijdens de les en/of online. De concrete regeling wordt meegedeeld in de lessen van de verschillende vakken.
  • Liepen de tussentijdse toetsen niet zoals je had verwacht en wil je het anders aanpakken? Na de laatste tussentijdse toets organiseert het Monitoraat een sessieEvalueren en Bijsturen
Deze gaat door maandag 25 november 2019 van 13u00 tot 14u15, Auditorium E, campus Boekentoren.
Inschrijven kan via ‘Groepen’ op de infosite van de faculteit op Ufora.
  • Na deze sessie kan je in de week van 2 december ook op individueel adviesgesprek rond studieaanpak komen bij een van de studiebegeleiders.
    Let op: in deze gesprekken wordt géén inhoudelijke feedback gegeven.