Tussentijdse toetsen

Context

Vanaf het academiejaar 2019-2020 maken tussentijdse toetsen deel uit van het studietraject van eerstebachelorstudenten. Deze nieuwe aanpak is het resultaat van intens overleg binnen de faculteit, waarbij ook de studenten uitvoerig betrokken werden, en wordt nauw opgevolgd door de lesgevers en kwaliteitszorg.

Doel

De tussentijdse toetsen zijn bedoeld om eerstebachelorstudenten tijdig te activeren, om zo hun  slaagkansen te verhogen. We willen studenten stimuleren om sneller de leerstof te beginnen verwerken. Er volgt na elke tussentijdse toets feedback, en krijgen studenten zo sneller de kans om (indien nodig) hun studieaanpak bij te sturen, met ondersteuning vanuit het Monitoraat.  

Praktisch

Welke vakken?

De tussentijdse toetsen worden georganiseerd voor vier van de vijf vakken uit het eerste semester van de eerstebachelorstudenten van onze faculteit: Statistiek, Politicologie, Communicatiewetenschap en Sociale en politieke leerstelsels. Voor Sociologie is er vanaf AJ 2021/22 geen tussentijdse toets meer. Reden : er wordt hier gewerkt met een vorm van blended-learning, en er zit een volledig werktraject achter. Studenten hebben 10 hoofdstukken met steeds een deadline (micro essays, begrippen toepassen…). Allemaal gequoteerd, niet inhoudelijk, maar punten op wekelijks indienen van de opdrachten. Dus hier andere manier om eerstejaarsstudenten vroeger te activeren en vertrouwd te maken met de leerstof.

Voor wie?

  • De tussentijdse toetsen zijn bedoeld voor eerstebachelorstudenten Politieke wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Ze zijn ook bedoeld voor studenten die een (van die) eerstebachelorvak(ken) meenemen in een geïndividualiseerd traject (GIT). Wie van deze studenten een werkstudentenstatuut heeft, mag kiezen of hij/zij al dan niet deelneemt.
  • Dus NIET voor studenten uit andere opleidingen (dus ook niet voor studenten uit andere opleidingen in een GIT), studenten die (één van) die vakken in een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen en studenten die het vak via creditdoelcontract volgen.
  • Er wordt rekening gehouden met faciliteiten voor studenten met een bijzonder statuut.

Welke leerstof?

De tussentijdse toets gaat telkens over ongeveer een kwart van de leerstof (bij ieder vak is duidelijk aangegeven over welk deel van de leerstof het examen zal gaan). De leerstof valt niet weg voor het examen.

Op hoeveel punten?

De tussentijdse toets wordt gequoteerd op 4 punten. De punten van de tussentijdse toetsen tellen mee voor het examen in 1ste zittijd, dus het examen in januari staat op 16 punten. De punten tellen niet mee voor de 2de zittijd: dan staat het examen op 20 punten.