Veelgestelde vragen

De Facultaire Studentenadministratie (FSA, tel. 09/264 97 18 - Volderstraat 3, gelijkvloers, 9000 Gent - in de voormiddag open van 08u30 tot 12u00 en op dinsdag ook van 13u30 tot 17u00) is zo veel mogelijk de interface voor de studenten. De FSA is verantwoordelijk voor de academische aspecten van de studentengegevens. In hoofdzaak zijn dat het curriculum en de punten van de student. Concreet kun je er terecht voor:

 • Inlichtingen over de administratie in verband met de studies
 • Registreren van het curriculum: keuzevakken, GIT, overdrachten, vrijstellingen, titel van masterproef
 • Administreren van de masterproef
 • Inschrijvingen voor de examens
 • Examenroosters
 • Examenresultaatbriefjes
 • Vragen in verband met deliberaties en proclamaties
 • Verkrijgen van attesten: inschrijvingsattesten voor de NMBS, het kinderbijslagfonds en studiebeurzen
 • Aanvragen voor inschrijving voor een doctoraat en een doctoraatsopleiding

Bij de Directie Onderwijsaangelegenheden - Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's, (telefoon: 09/331 00 99) gelegen in de Sint-Pietersnieuwsnieuwstraat 33, kunnen studenten terecht voor:

 • Inlichtingen over de administratie in verband met de studies
 • Inschrijving ouderejaars en examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
 • Laattijdige inschrijving (na 1 oktober) na deze datum melden nieuwe studenten zich bij het Adviescentrum voor Studenten (ACS)
 • Inschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding
 • Admission to the Predoctoral training
 • Inschrijving via creditdoelcontract
 • Bijkomende inschrijvingen
 • Verkrijgen van allerhande attesten
 • Verandering van opleiding
 • Verandering van afstudeerrichting
 • Stopzetting van de studies
 • Toelatingsprocedure voor buitenlandse studenten
 • Eensluidend verklaren van afschriften en diploma's
 • Adreswijzigingen
 • Vertaling naar het Engels van een diploma

Andere interessante webpagina's met veel informatie over het studeren en het leven in Gent:

Voor studie- en trajectbegeleiding kunnen studenten steeds terecht bij het monitoraat.

Ombudspersonen Universiteit Gent. De studenten kunnen ook aankloppen bij de Ombudsvrouw opleiding Criminologische Wetenschappen.  Bij afwezigheid van de Ombudsvrouw kun je terecht bij de plaatsvervanger. Voor het academiejaar 2021-2022 is dit: , plaatsvervanger . Zij zijn ook bereikbaar op het algemene e-mail adres van de ombudsdienst Criminologische Wetenschappen.

In de Vakgroepraad Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht is er ook een studentenvertegenwoordiging aanwezig. Via hen kunnen problemen en vragen die de Vakgroep aanbelangen op de Vakgroepraad besproken worden. Voor het academiejaar 2022-2023 zijn verkozen:

 • voor de 1ste BAC Criminologische Wetenschappen: Felicia Stan, Elisa Creemers (opvolger)
 • voor de 2de BAC Criminologische Wetenschappen: Roeland Casper De Ruiter
 • voor de 3de BAC Criminologische Wetenschappen: -
 • voor de Master Criminologische Wetenschappen: Eline Soetaert, Angie Lateur (opvolger) + Evelien Lootens (studieduurverkorters), Angie Lateur (opvolger)
 • voor de 1ste BAC Rechten: Rayane Darbi
 • voor de 2de BAC Rechten: Boaz Michiels
 • voor de 3de BAC Rechten: -
 • voor de 1ste Master Rechten: -
 • voor de 2de Master Rechten: -
 • voor de EDUMA: -