Ghent European Law Institute

Onderwijs

Onderzoek

 

In de kijker

 

Tijdens het academiejaar 2018-2019 zal de UGent opnieuw deelnemen aan de European Law Moot Court (ELMC). Heb je zin om je een aantal maanden intensief onder te dompelen in het Europees recht en om deel te nemen aan een simulatie van een zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie? Dan ben jij misschien de persoon die onze universiteit tijdens deze Moot Court mag vertegenwoordigen!

Iedereen die meer wil weten over de ELMC is van harte welkom op maandag 24 september 2017 om 10u30 in het Pleitlokaal van de rechtenfaculteit, waar de ELMC-coaches van het Ghent European Law Institute (GELI) alle nodige informatie over deze pleitwedstrijd zullen geven.

                                                                                                                        ***

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, l’Université de Gand participera à nouveau au European Law Moot Court (ELMC). Avez-vous envie de vous plonger intensivement pendant plusieurs mois dans le droit européen et de prendre part à une simulation d'une affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne? Alors, vous êtes peut-être la personne qui pourra représenter notre université durant le Moot Court!

Tous ceux qui veulent en savoir plus sur le ELMC sont les bienvenus le lundi 24 septembre 2017 à 10h30 dans la salle de plaidoiries de la faculté de droit, où les ELMC coaches du Ghent European Law Institute (GELI) fourniront toutes les informations nécessaires sur cette compétition de plaidoiries.

                                                                                                                        ***

During the 2018-2019 academic Ghent University will partake again in the European Law Moot Court (ELMC). Are you interested in delving into EU law and acquiring expertise therein for the next couple of months? Are you interested in participating in a simulated case before the Court of Justice of the European Union? If so, you might be precisely the person we are looking for to represent Ghent University at the ELMC!

Anyone and everyone interested in the ELMC is warmly invited to the introductory session on Monday September 24th at 10:30 in the Pleading Room at the law faculty (Pleitlokaal), during which the ELMC coaches from the Ghent European Law Institute (GELI) will give you all necessary information concerning the competition and the course!

 

 

Boek verschenen van prof. Peter Van Elsuwege en prof. Roman Petrov

The book “Post-Soviet Constitutions and Challenges of Regional Integration. Adapting to European and Eurasian Integration Projects”, edited by Prof. Peter Van Elsuwege and Prof. Roman Petrov is now available for pre-order.

 

Publicatie Van Elsuwege - Petrov

U leest er meer over hier.

 

Boek verschenen van dr. Merijn Chamon

EU Agencies - Legal and Political Limits to the Transformation of the EU Administration

 

publicatie Merijn Chamon

 U leest er meer over hier.Boek verschenen van dr. Ilina Cenevska

The European Atomic Energy Community in the European Union Context. The ‘Outsider’ Within.

 

publicatie Ilina Cenevska