Prof. dr. em. Eduard Somers

Prof. dr. em. Eduard Somers is licentiaat in de diplomatieke wetenschappen en kandidaat in de rechten.

Hij is tevens licentiaat in het zee- en binnenscheepvaartrecht.

In 1980 promoveerde hij tot Doctor in de diplomatieke wetenschappen met het proefschrift "De internationale zeestraten. Het recht van doorvaart in vredestijd."

Vanaf 1 oktober 1996 was Prof. dr. em. Eduard Somers voltijds hoogleraar in de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent, en in oktober 2002 is hij bevorderd tot gewoon hoogleraar.

In het academiejaar 1985-86 is hij aangesteld als Visiting Professor aan de VUB in het Interuniversity Program: Fundamental and Applied Marine Ecology, (later ECOMAMA) waar hij de cursus "Legislation and Oceans" gaf.

Prof. Eduard Somers was algemeen directeur van het Maritiem Instituut tot 2014. Van 1 oktober 2000 t.e.m. 30 september 2008 was hij Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Sinds oktober 2015 is hij emeritus professor aan de UGent.