Prof. Dr. Klaas Willaert

Klaas Willaert studeerde in 2012 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent en in 2013 voegde hij daar een Master in de Maritieme Wetenschappen aan toe. Zijn masterproeven handelden respectievelijk over het toetredingsproces van Servië tot de Europese Unie (‘Het toetredingsproces van Servië tot de Europese Unie: een verhaal van vallen en opstaan’) en de piraterijproblematiek in West-Afrika (‘Piraterij in West-Afrika: de Golf van Guinee als nieuwe hotspot’).

Midden september 2013 ging Klaas aan de slag als voltijds assistent op de vakgroep Internationaal Publiekrecht, waar hij een doctoraat omtrent piraterij voorbereidde onder het promotorschap van prof. dr. Frank Maes en prof. dr. em. Eduard Somers. Klaas verdedigde zijn doctoraat met succes op 16/12/2018.

Sinds september 2021 is Klaas Willaert aangesteld als professor Zeerecht.