Dr. Luca Ferro

Luca Ferro behaalde in juli 2012 zijn masterdiploma in het Nationaal en Internationaal Publiekrecht, magna cum laude,  aan de Universiteit Gent. Tijdens die masteropleiding volbracht hij tevens een stage bij de Vlaamse afdeling van de Liga voor Mensenrechten.

In 2013-14 studeerde hij aan de Universiteit Leiden, waar hij de Master of Laws in Advanced Studies in Public International Law, specialisatie Internationaal Strafrecht, combineerde met het Talentprogramma van de Graduate School of Legal Studies. Het daaropvolgende academiejaar ging hij aan de slag als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de afdeling Internationaal Publiekrecht (Grotius Centre) aan dezelfde Universiteit.

Sinds maart 2015 verrichtte Luca doctoraatsonderzoek bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht onder toezicht van Prof. dr. Tom Ruys (promotor). Zijn onderzoek was gericht op de steun vanwege derde Staten aan partijen bij een niet-internationaal gewapend conflict en de regulering daarvan door het internationaal publiekrecht. Luca verdedigde zijn doctoraat succesvol op 29 mei 2019.

Dr. Luca Ferro is aangesteld als postdoc onderzoeker aan de onderzoeksgroep Internationaal recht.