Onderwijs

Wie doceert wat in de onderzoeksgroep Publiekrecht?
Overzicht van de opleidingsonderdelen geranschikt per professor, met een link naar de studiefiche:

Prof. dr. Eva Brems

 • Recht en gender (Master of Laws in de rechten, Master of Science in de criminologische wetenschappen, Master of Arts in gender en diversiteit)
 • Grondige studie: Mensenrechten (Master of Laws in de rechten, Master of Laws in international and European law, Uitwisselingsprogramma Rechten)
 • Legal clinic: Mensenrechten (Master of Laws in de rechten, Master of Laws in international and European law)

Prof. dr. Ellen Desmet

Prof. dr. Yves Haeck

 • Mensenrechten (Bachelor of Laws in de rechten, Bachelor of Arts in de geschiedenis, Bachelor of Arts in de wijsbegeerte, Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen, Bachelor of Science in de politieke wetenschappen, Schakelprogramma tot Master of Arts in gender en diversiteit)
 • Moot court: Mensenrechten (Master of Laws in de rechten, Uitwisselingsprogramma Rechten)
 • Human rights in developing countries (Master of Science in conflict and development, Uitwisselingsprogramma Politieke en Sociale Wetenschappen)

Prof. dr. Toon Moonen

 • Grondige studie: Grondwettelijk recht (Master of Laws in de rechten)
 • Belgisch Publiekrecht (Bachelor of Arts in de geschiedenis, Bachelor of Arts in de wijsbegeerte, Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen, Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen)
 • Belgisch Publiekrecht (Bachelor of Science in de politieke wetenschappen, Schakelprogramma tot Master of Science in de politieke wetenschappen, Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de politieke wetenschappen)

Prof. dr. Luc Lavrysen

 • Milieurecht (Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen, Bachelor of Science in de economische wetenschappen)
 • Milieurecht (Master of Science in de chemie)
 • Milieurecht (Master of Science in chemical engineering, Master of Science in electromechanical engineering, Master of Science in de ingenieurswetenschappen, Master of Science in de sustainable materials engineering)
 • Milieurecht (Master in de economische wetenschappen)
 • Milieurecht (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen, Master of Science in de milieusanering en het milieubeheer)
 • Grondige studie: Milieurecht (Master of Laws in de rechten)

Prof. dr. Geert Van Hoorick

Prof. dr. Johan Vande Lanotte

 • Staatsrecht (Bachelor of Laws in de rechten, Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten, Voorbereidingsprogramma tot Master of Laws in de rechten)

Prof. dr. Frederik Vandendriessche

 • Energierecht (Master of Laws in de rechten)
 • Bestuursrecht (Bachelor of Law in de rechten, Bachelor of Arts in de geschiedenis, Bachelor of Arts in de wijsbegeerte, Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen, Bachelor of Science in de politieke wetenschappen, Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten, Voorbereidingsprogramma tot Master of Laws in de rechten)

Dr. Brecht Warnez

 • Inleiding tot het recht (Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting Arabistiek en islamkunde), Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichtingChina (China-traject)), Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting China (UGent-traject)), Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting India), Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting Japan), Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting China), Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting India), Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting Japan), Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting Midden-Oosten Studies), Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management, Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management)
 • Grondige studie: Bestuursrecht (Master of Laws in de rechten)
 • Grondige studie: Bestuursrecht (Master of Science in de politieke wetenschappen)

Gastprof. Tom Dewaele