Elisabeth Janssens

Korte Bio

Elisabeth Janssens behaalde een diploma Master in het Notariaat (2017, magna cum laude) en Master in de Rechten (2016, magna cum laude) aan de Universiteit Gent.


Op 1 september 2017 is zij gestart als advocate bij Cazimir Advocaten en sedert 1 oktober 2020 is zij bijkomend verbonden als praktijkassistent bij het Instituut voor Belastingrecht van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent in de materie vermogensplanning.

Elisabeth legt zich hoofdzakelijk toe op het familiaal vermogensrecht, vermogensplanning en vermogensrechtelijke procedures (zoals in het bijzonder de vereffening-verdelingen van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen).

Als praktijkassistent tracht zij een bijdrage te leveren aan het vaardighedenonderwijs door vanuit een praktische insteek de (meer) theoretische kennis van de studenten aan te vullen en hun professionele vaardigheden verder te ontwikkelen.

Naast het behandelen van diverse juridische dossiers en vaardighedenonderwijs kruipt Elisabeth graag in haar pen. Het schrijven van juridische artikelen vormt voor haar een interessante en afwisselende manier om zich verder te specialiseren in de materie van het familiaal vermogensrecht en vermogensplanning.