Frederic Declerck

Contac & Profielinfo

Profiel

Publicaties

Korte Bio

Frederik De Clercq


Frederik De Clercq is deeltijds praktijkassistent bij het Instituut voor Belastingrecht, verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent.

Hij is ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën en is tewerkgesteld bij een centraal informatie- en contactpunt, waar hij inlichtingen verstrekt aan burgers aangaande vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.