Michelle Arteel

Contactinfo

Stuur een email

Korte Bio

Michelle Arteel

      
Michelle Arteel is actief als vrijwillig medewerker verbonden aan het Instituut voor Belastingrecht van de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Zij legt zich in het kader hiervan voornamelijk toe op het onderzoek inzake internationale fiscaliteit.

Zij behaalde in 2018 haar diploma Rechten summa cum laude aan de Universiteit Gent.
In 2019 behaalde zij eveneens summa cum laude de Advanced LL.M. in international tax law aan de Universiteit Leiden als primus.

Momenteel is zij werkzaam als advocaat-fiscalist bij Arteo.

Publicaties

  • E. TRAVERSA en M. ARTEEL, “De 2021-OESO-overeenkomst over Pijlers 1 en 2 en de implementatie van een minimumbelasting binnen de Europese Unie: eerste indrukken”, TFR 2022, afl. 614, 56-73.
  • M. ARTEEL en S. PEETERS, “Vrijstelling met progressievoorbehoud opnieuw strijdig geacht met vrij verkeer door verlies van belastingvoordelen”, NJW 2022, afl. 456, 130-131.
  • S. PEETERS en M. ARTEEL, “Fiscaliteit van buitenlandse dividenden ontvangen door rijksinwoners: stand van zaken” in Fiscaal Praktijkboek Directe belastingen 2021-2022, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2021, 87-113.
  • B. PEETERS en M. ARTEEL, “Het arrest Commissie/Portugal: verdere duidelijkheid inzake exitheffingen?”, TEP 2017, afl. 5, 481-499.